Soğdca Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Soğdca Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Soğdca kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Arapça ḥancar حنجر z "kısa savunma bıçağı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen χangərā חנגרא z sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Soğdca aynı anlama gelen χangar sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Farsça āhū آهو z "ceylan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen āhūk sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Soğdca aynı anlama gelen āsūk sözcüğü ile eş kökenlidir. Soğdca sözcük Avesta (Zend) dilinde āsū "hızlı, süratli" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Eski Türkçe aşina "Göktürk hükümdarlarının hanedan adı" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Soğdca ağşēna veya ağsīnag "mavi veya yeşil" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hotan Saka dilinde aşşeina "mavi, koyu mavi" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sakaca sözcük Avesta (Zend) dilinde aχşaēna "karanlık, koyu renk" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde χşaēta "ışık, ışıma" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir.
Soğdca pwrç "ödünç alınan veya verilen para, borç" sözcüğünden alıntıdır. Soğdca sözcük Avesta (Zend) dilinde pərəti-ş "ödünç alma veya verme" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde par- "ödemek" fiilinden türetilmiştir. Eski Farsça fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-5 "-" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için para maddesine bakınız.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) cān جان z "yaşam" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Soğdca aynı anlama gelen jwān sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde jīva-, jvan "yaşamak, yaşam" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gʷeiə- biçiminden evrilmiştir.
Soğdca çaχra veya çiğra "tekerlek, çark" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Soğdca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen çakrá चक्र z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen çaχra sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için çark maddesine bakınız.
Soğdca kançīk "genç kız" sözcüğünden alıntıdır. Soğdca sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen kanīçag sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen kainyikā sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷen- "kadın" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için jineko+ maddesine bakınız.
Farsça may مى z "mayalanmış içki, şarap" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen may sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Soğdca aynı anlama gelen maδu sözcüğü ile eş kökenlidir. Soğdca sözcük Avesta (Zend) dilinde maδa "baldan yapılan bir tür mayalanmış içki" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *medhu- "1. bal, 2. baldan yapılan içki" biçiminden evrilmiştir.
Soğdca əsp- "at" sözcüğünden alıntıdır. Soğdca sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen aspa- sözcüğü ile eş kökenlidir.
Farsça şāgird شاگرد z "öğrenci, talebe, çırak" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen aşakart sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Soğdca əşkart- "takip etmek, peşinden gitmek" fiili ile eş kökenlidir. Soğdca fiil Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *haşa-karta- "takip eden?" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için şikâr maddesine bakınız.
Soğdca tam "cehennem" sözcüğünden alıntıdır. Soğdca sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen təmah sözcüğünden alıntıdır.
Soğdca uştmāγ veya wştmāγ "cennet" sözcüğünden alıntıdır. Soğdca sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen vahiştəm ahūm deyiminden alıntıdır.
Farsça çīn چين z "Asya'da bir ülke" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Soğdca aynı anlama gelen çīn sözcüğü ile eş kökenlidir. (İlk kullanımı: MS 1. yy) Bu sözcük Çince ts'in "Çin ülkesini ilk kez birleştiren imparatorluk hanedanının adı (MÖ iii)" sözcüğünden alıntıdır.
Farsça aynı anlama gelen kāġad sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Soğdca aynı anlama gelen kāġədā veya ḳāġədā sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Çince bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Farsça bāzār بازار z "çarşı veya pazar, alışveriş edilen yer" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen vāzār sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Soğdca aynı anlama gelen vāçarn sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Soğdca sözcük Eski Farsça vahā-çarāna- "alışveriş-yeri" sözcüğünden evrilmiştir.
Farsça pahlavān پهلوان z "bahadır, yiğit, savaşçı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) pahlavīk "Part, MÖ 3. yy'da İran'ı istila eden ve 450 yıl egemen olan Doğu İran kavmine mensup kişi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Soğdca aynı anlama gelen pahlawānī sözcüğü ile eş kökenlidir. Soğdca sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen parθava- sözcüğü ile eş kökenlidir.
Farsça yaχnī يخنى z "tencere yemeği, yahni" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Soğdca yaχnē "artık, özellikle yemek artığı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Farsça viyaχna "artmak, geri kalmak" fiili ile eş kökenlidir.
Eski Türkçe koda "saygıdeğer ve yaşlı kimse, koca " sözcüğünden +mAn sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe sözcük Soğdca χwatāw veya Eski Harezmce χwadēw "kral, efendi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hatun maddesine bakınız.
Farsça kafçe كفچه z "saplı su kabı, kepçe" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen kafç veya kafçag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Soğdca kapçē veya kafçē "tahıl veya sıvı ölçü birimi, ölçek" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için kef maddesine bakınız.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) kūr veya kōr كور z "gözü görmeyen" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Soğdca aynı anlama gelen kōr sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.