Rusça Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Rusça Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Rusça kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Azer manat "1. eskiden Rus rublesinin lakabı, 2. Azerbaycan ve Türkmenistan para birimi" sözcüğünden alıntıdır. sözcük Rusça maneta монета z "para birimi, ruble" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince moneta "sikke" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için moneter maddesine bakınız.
Bulgarca aynı anlama gelen vişna sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bulgarca sözcük Rusça vişnya "her çeşit kiraz" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Bulg knez кнез z veya Rusça knyaz князь z "prens, kral" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kuningaz sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için king maddesine bakınız.
Farsça çāy چاى z "1. yapraklarından içecek yapılan bir bitki, camellia sinensis, 2. bu bitkiden yapılan içecek" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. (NOT: Farsça sözcük Rusça aynı anlama gelen çay sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Çince aynı anlama gelen ça'z sözcüğünden alıntıdır.
Rusça stakan "bardak" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük ERus aynı anlama gelen dostakán sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Çağatay Türkçesinde tostakan veya tostağan "sürahi, ibrik" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Rusça kapusta капуста z "lahana" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Eski Yüksek Almanca kapuz "1. baş, kafa, 2. lahana" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince caput, capit- "baş" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kapital maddesine bakınız.
Rusça bol'şevik "'azamici', Rus Sosyal Demokrat Partisinin maksimum devrimci programı savunan hizbi (1903)" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça bol'şiy "daha büyük, en büyük, azami" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Rusça bol'şoy "büyük" sözcüğünden türetilmiştir. Rusça sözcük Eski Slavca bolişi sözcüğünden alıntıdır.
Rusça naródnik наро́дник z "halkçı, 19. yy'da Rusya'da halkçı siyasi akıma mensup kişi" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça narod "halk" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Slavca aynı anlama gelen narod' народъ z sözcüğünden evrilmiştir. Slavca sözcük Eski Slavca rod' "doğum, soy, aşiret" sözcüğünden türetilmiştir.
İngilizce cosmonaut "Sovyet uzay gemileri mürettebatına verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Rusça aynı anlama gelen kosmonávt sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kósmos κόσμος z "evren" ve Eski Yunanca naútēs ναύτης z "gemici, denizci" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kozmos, navigasyon maddelerine bakınız.
Fransızca bistro "kafe, küçük bar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Rusça bistro "çabuk" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca lambris "ahşap kaplama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince lambruscare "sarmaşık kaplama" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince lambrusca "sarmaşık" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca mammouth "fosil şeklinde bulunan bir tür soyu tükenmiş büyük fil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Rusça aynı anlama gelen mamot sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sibirya dillerinden Ostyak dilinde mamot "yeraltında olan" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca mazout "bir petol ürünü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Rusça aynı anlama gelen mazut sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Rusça mazutina "yağ lekesi" sözcüğünden türetilmiştir. Rusça sözcük Rusça mazat' "yağlamak" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca steppe "bozkır, İç Asya'ya özgü geniş kurak arazi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Rusça aynı anlama gelen step' sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca ve İngilizce taiga "Kuzey iklimine özgü büyük çam ormanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Rusça aynı anlama gelen taiga sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Moğolca tayga "çam ormanı" sözcüğünden alıntıdır.
Rusça beluga белуга z "yumurtasından havyar elde edilen mersin balığı" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça belıy бе́лый z "beyaz" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhel-o biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhel-1 "yanmak, ışımak" fiilinden türetilmiştir.
Rusça matryoşka "içiçe geçen Rus bebekleri" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça matryoşa "anacık, köylü kadın" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Rusça maty "anne" sözcüğünden türetilmiştir. Rusça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *māter- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için mader maddesine bakınız.
Rusça na zdoróvye "sağlığa" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça zdoróv здоро́в z "sağ, sağlam" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *drew-o- biçiminden türetilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde deru- "sağlam olmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dürüst maddesine bakınız.
Rusça troyka "üçlü şey" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça troye "üç" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *trei- "üç" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için tri+ maddesine bakınız.
Rusça vodka "1. özsuyu, usare, 2. bir alkollü içki" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça voda "su" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wed-1 "su" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için hidro+ maddesine bakınız.
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.