Orta Farsça Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Orta Farsça Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Orta Farsça kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Arapça unmūḏac اونموذج z "nümune, örnek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen nmūdak sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) nmūdan "göstermek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için nümayiş maddesine bakınız.
Arapça aywān أيوان z "büyük kapı, eşik, bab" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) āywan "saray" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça faġfūr فغفور z "Çin hükümdarı, Çin ülkesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) baġpuhr "tanrının oğlu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe bhágaputra भगपुत्र z "tanrının oğlu, Çin hükümdarlarının sıfatı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Sanskritçe bhága "1. baht, bereket, 2. bey, hükümdar, tanrı" ve Sanskritçe putrá "oğul" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için bahş maddesine bakınız.
Arapça frḥ kökünden gelen faraḥ فرح‎ z "gönül açıklığı, sevinç, şenlik (ad)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *frāh sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde frātha- "açık, geniş" sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen prāthu sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça farsaχ فرسخ z "4 mile eşit bir mesafe ölçüsü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen frasaχa veya frasang sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen frasanga- sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *sanga- sözcüğünden fra+ önekiyle türetilmiştir.
Arapça fustuḳ فستق z "(Antep) fıstığı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen pistak sözcüğünden alıntıdır.
Arapça aynı anlama gelen fīl فيل z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen pīl פיל z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe pīlu पीलु z "fildişi" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça fīrūza veya fayrūzac فيروز/فيروزج z "gök rengi bir süs taşı, türkuaz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça aynı anlama gelen pīrōze veya payrōze پيروزه z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) padrōçak "ışık saçan, parlayan, muhteşem" sözcüğünden evrilmiştir. Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *paiti-raok- "'geri-ışıyan', re-splendent" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde raok- "ışımak" fiilinden paiti+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ruz maddesine bakınız.
Fransızca gaze "cerrahide kullanılan gevşek dokunmuş bez" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Arapça ḳazz قزّ z "kaba ipekli kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen kac veya kaj sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ġdd kökünden gelen ġuddat غدّة z "ur, tümör, vücutta şişkinlik, salgı bezi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) gund "top, küme" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için kundak1 maddesine bakınız.
Arapça ḥaḳārat حقارة z ve Farsça āmēz آميز z "karışan, karıştıran" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) āmēχtan, āmēz- آميختن, آميز z "karışmak, karıştırmak" fiilinden türetilmiştir. ) Farsça fiil Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) ā- آ z "yönelme, katılma, eklenme bildiren önek" ve Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *meik- veya meig- "karışmak, karıştırmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için miks maddesine bakınız.
Arapça χandaḳ خندق z "ark, kanal" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) kandak كندگ z "kazılmış şey, ark, kanal" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) kandan كندن z "kazmak" fiilinden türetilmiştir.
Arapça hnds kökünden gelen handasat هندسة z "geometri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) handāçak "ölçü, ölçme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) handāχtan, handāç- "ölçmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için endaze maddesine bakınız.
Farsça hazār هزار z "bin" (NOT: Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen hazār sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen hazaŋra- sözcüğü ile eş kökenlidir. ) ve Arapça fann فنّ z "beceri, hüner, sanat" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için fen maddesine bakınız.
Arapça ḥwr kökünden gelen ḥūr veya ḥūriyat حورية z "İslam inancında cennet perisi" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) hurust "güzel, özellikle güzel kadın" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde hu-raoδa "güzel-endamlı" sözcüğünden alıntıdır. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde hu "güzel" ve Avesta (Zend) dilinde raoδa- "yetişme, büyüme, şekil, endam" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hümayun maddesine bakınız.
Arapça ibrīḳ إبريق z "sürahi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) yazılı örneği bulunmayan *ābrīk "'su döken'" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) āb "su" ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) rēχtan "akıtmak, dökmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ab, rıht maddelerine bakınız.
Arapça ˁifrit عفرت z "bir tür zararlı cin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) āfrīta "yaratık, mahluk" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) āfrītan "yaratmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aferin maddesine bakınız.
Arapça ve Farsça kāfūrī كافورى z "laurus camphora bitkisinden elde edilen Güney Asya kökenli reçine" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen kāpūr sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Pali (geç Sanskrit) dilinde aynı anlama gelen kappūra sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen karpūra कर्पूर z sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḳlˁ kökünden gelen ḳalˁat قلعة z "hisar, kale, müstahkem yer" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kalak sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen kalakku sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḳand قند z "şeker kamışından elde edilen külçe şeker, şekerleme" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen kand sözcüğünden alıntıdır. ) Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen khanḍa खण्ड z sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Dravidce kanṭu "külçe" sözcüğünden alıntıdır.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.