Nors Dili Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Nors Dili Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Nors Dili kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
İngilizce blender "karıştırıcı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to blend "karıştırmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Norsça (Vikingce) bir sözcükten alıntıdır.
İngilizce holding company "başka şirketlerin hisselerini tutan şirket" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce to hold "tutmak" fiilinden +ing sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Norsça (Vikingce) aynı anlama gelen haldan fiilinden alıntıdır.
İngilizce casting "(tiyatroda) rol dağılımı yapma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to cast "atmak, dökmek, kalıba dökmek, şekil vermek, rol dağıtmak" fiilinden +ing sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Norsça (Vikingce) kasta "atış" sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce curling "kıvırma, kıvırcık yapma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to curl "kıvırmak" fiilinden +ing sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Norsça (Vikingce) krull "kıvırcık" sözcüğü ile eş kökenlidir.
İngilizce litmus "mantardan elde edilen bir tür boya" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Norsça (Vikingce) litmosi "damla mantarı" sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce ombudsman "vatandaşların kamu kuruluşları hakkındaki şikayetlerini araştırmakla yükümlü kamu görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İsveççe ombudsman "görevli kişi, vatandaşların kamu kuruluşları hakkındaki şikayetlerini araştırmakla yükümlü kamu görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Norsça (Vikingce) umbodh "görev, yetki" ve Norsça (Vikingce) man "adam" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +men2 maddesine bakınız.
İngilizce rod "çubuk" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Norsça (Vikingce) rudda "çubuk, sopa" sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce sprint "kısa bir mesafeyi hızlı koşma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Norsça (Vikingce) sprinta sözcüğünden alıntıdır.
Yeni Latince holmium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1878 Per Teodor Cleve, İsv. kimyacı.) Latince sözcük Stockholm "İsveç'te bir kent" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük İsveççe holm "ada, tepe" sözcüğünden türetilmiştir. İsveççe sözcük Norsça (Vikingce) aynı anlama gelen holmr sözcüğünden alıntıdır.
Önceki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.