Nors Dili Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Nors Dili Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Nors Dili kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Fransızca bidon "varil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Norsça (Vikingce) yazılı örneği bulunmayan *bida "kap, kova" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca bifteck "bir et kesimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce beef steak "sığır kızartması" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce beef "sığır eti" (NOT: İngilizce sözcük Fransızca boeuf "sığır" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen bos, bov- sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gʷou- biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce steak "kızartma, ateşte pişirilmiş et " sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Norsça (Vikingce) steikja "şişte et kızartma" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *staiko "şiş" sözcüğünden alıntıdır. Germence sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *steig- "sivri" biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için buffalo, stiker maddelerine bakınız.
Fransızca débit "1. dilimleme, perakende satma, azar azar verme, 2. belli bir sürede akan sıvı hacmi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca débiter "tomruğu kereste haline getirmek, perakende satmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Norsça (Vikingce) yazılı örneği bulunmayan *biti "kütük, kalın ağaç gövdesi" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir.
Fransızca équipe "1. gemi mürettebatı, 2. herhangi bir iş için derlenen kadro ve donanım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca équiper "gemi donatmak [esk.], genel anlamda donatmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Norsça (Vikingce) skip "gemi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *skipam sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca guichet "1. küçük kapı, girinti, 2. bilet veya banka veznesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Norsça (Vikingce) wik "girinti, kapı" sözcüğünün küçültme halisidir.
Fransızca haras "at neslini ıslah için kurulan çiftlik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Norsça (Vikingce) harra "bir at rengi" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca scorbut "C vitamini eksikliğinden doğan bir hastalık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Norsça (Vikingce) aynı anlama gelen skyrbjúgr sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca runique "eski Germen yazısı gibi olan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rune "ortaçağ başlarında kullanılan gizli Germen yazısı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Norsça (Vikingce) aynı anlama gelen rune sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Goth rūna "sır, giz, kutsal veya törensel şey" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca ve İngilizce ski "kar kayağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Norveççe aynı anlama gelen ski sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Norsça (Vikingce) skīdh "yarma, tahta plaka" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *skei- "yarmak, ayırmak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için şist maddesine bakınız.
Fransızca sonde "1. deniz derinliğini ölçmeye yarayan ağırlıklı ip, 2. cerrahide sonda" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Fransızca sözcük Norsça (Vikingce) sundgyrd veya sundline "deniz derinliği ölçme aygıtı" sözcüğünden alıntıdır. ) Bu sözcük Norsça (Vikingce) sund "deniz, derinlik" sözcüğünden türetilmiştir.
İtalyanca flottiglia "gemi grubu, filo" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca ve İspanyolca aynı anlama gelen flota sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Norsça (Vikingce) aynı anlama gelen floti sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *flot- "suda yüzmek" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pleud- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pleu- "akmak" kökünden türetilmiştir.
İngilizce gunboat "bir tür savaş teknesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce gun "silah" (NOT: Bu sözcük Norsça (Vikingce) gunnr "savaş" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gunthjō biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷhn-tyā- "vuruşma, öldürüşme" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷhen- "vurmak, öldürmek" kökünden türetilmiştir. ) ve İngilizce boat "gemi" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için zehir, bot2 maddelerine bakınız.
İngilizce gangster "çeteci, haydut" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: y. 1890 ABD.) İngilizce sözcük İngilizce gang "yolcu grubu, kafile [esk.], çete" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Norsça (Vikingce) gangr "yolculuk" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *gangan "gitmek, yolculuk etmek" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ghengh- "yürümek, gitmek" biçiminden evrilmiştir.
İngilizce geyser "yer altından fışkıran su" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İzlanda dili geisir "fışkıran, dökülen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Norsça (Vikingce) geisan "akıtmak, (sıvı) dökmek, fışkırmak" fiilinden türetilmiştir. Bu fiil Germence yazılı örneği bulunmayan *gausjan biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gheu- "(sıvı) dökmek, akıtmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fondan maddesine bakınız.
İngilizce club "1. kalın sopa, topuz, 2. belli bir yerde toplanan kalabalık, toplantı, cemiyet" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Norsça (Vikingce) klubba "topak, topuz" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *klumbon biçiminden evrilmiştir.
İngilizce aynı anlama gelen reindeer sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Norsça (Vikingce) hreinn "geyik" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hraina- "'boynuzlu', geyik" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *krei-na- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ker-1 "kafatası, boynuz" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için korna maddesine bakınız.
İngilizce score "1. kesik, çentik, 2. sayı gösteren çentik, hesap pusulası, sporda puan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Norsça (Vikingce) skor "çentik, hesap tahtası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skeran "kesmek, çentik açmak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)ker-1 "kesmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için korteks maddesine bakınız.
İngilizce trust "1. güven, emanet, yeddiemin, 2. başka şirketlerin hisselerini tutmak amacıyla kurulmuş şirket, holding" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Norsça (Vikingce) traust "doğruluk, güven" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *traustam biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Germence yazılı örneği bulunmayan *treuwaz "düz, doğru, güvenilir" sözcüğünden türetilmiştir. Germence sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dreu- veya *deru-1 "düz, sağlam" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için dürüst maddesine bakınız.
İngilizce rafting "akarsu üzerinde salla yapılan spor" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce raft "1. tomruk, kütük, sal, 2. sal sporu yapmak" fiilinden +ing sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Norsça (Vikingce) raptr "tomruk" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *rēp- "kütük" biçiminden evrilmiştir.
İngilizce roof "çatı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Norsça (Vikingce) hrof "tekne korunağı, kayıkhane" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *krōpo- "çatı" biçiminden evrilmiştir.
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.