Modern Yunanca Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Modern Yunanca Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Modern Yunanca kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Yeni Yunanca engopi εγγοπη z "engel, kırık, yarık" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen enkopē ενκοπη z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kóptō κόπτω z "kesmek, kırmak" fiilinden en+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için senkop maddesine bakınız.
Yeni Yunanca anginára αγκινάρα z "enginar, cynara scolymus" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kinára veya kynára κινάρα/κυνάρα z "yaban enginarı, cynara cardunculus" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen kangar sözcüğü ile eş kökenlidir.
Yeni Yunanca enōsis ενώσις z "birlik, birleşme" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca éna ένα z "bir" sözcüğünden +sis sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen eîs, ʰén sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *oi-no- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için üni+ maddesine bakınız.
Yeni Yunanca érχete έρχεται z "'geliyor!'" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca érχome sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca érχomai έρχομαι z "gelmek, varmak" fiilinden evrilmiştir.
Yeni Yunanca avláki αυλάκι z "tarlada sabanla açılan yarık, kanal, su arkı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aûlaks αῦλαξ z "kara sabanla toprakta açılan yarık" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰelkō ἑλκω z "1. sürmek, sürüklemek, ağır bir şeyi çekmek, 2. toprak sürmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *selk- biçiminden evrilmiştir.
Yeni Yunanca fangrí φαγγρί z "mercana benzer bir balık, sparus pagrus" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phágros φάγρος z "1. bileği taşı, 2. mercan balığı" sözcüğünden evrilmiştir.
Yeni Yunanca fasúlia φασούλια z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca fasúli φασούλι z "malum sebze, phaseolus vulgaris" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Eski Yunanca phásēlos φάσηλος z "baklagillerden ufak taneli bir bitki, fiğ, vicia sativa" sözcüğünden evrilmiştir.
Yeni Yunanca fanári φανάριον z "küçük lamba" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phanós φανός z "fener, lamba" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için fanus maddesine bakınız.
Yeni Yunanca vasilikón βασιλικόν z "'kral otu', güzel kokulu bir bitki, ocimum basilicum" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca vasilikós βασιλικός z "krala ait, kralî" sözcüğünün nötr halidir. Bu sözcük Eski Yunanca basileús βασιλεύς z "kral" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bazilika maddesine bakınız.
Yeni Yunanca fúski φούσκη z "dışkı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phýskē φύσκη z "1. kabartı, şişkin şey, 2. kalın barsaktan yapılan sucuk, bumbar" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca physáō φυσάω z "üflemek, şişirmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca phýō φύω z "şişmek, kabarmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fiziyo+ maddesine bakınız.
Yeni Yunanca fitón φυτόν z "bitki" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phytón φυτόν z "biten şey, bitki" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca phýō φύω z "doğmak, bitmek, büyümek, maddi varlığa kavuşmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bheuə- "olmak, oluşmak, yetişmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için fiziyo+ maddesine bakınız.
Yeni Yunanca fitiá φυτιά z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca fitón sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Eski Yunanca phytòn φυτόν z "bitki" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için fidan maddesine bakınız.
Yeni Yunanca vikí(on) βικίον z "baklagillerden hayvan yemi olarak yetiştirilen bir bitki, vicia sativa" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen aphákē αφάκη z sözcüğü ile eş kökenlidir.
Yeni Yunanca phylís φυλίς z "yapraklanma" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ve Yeni Yunanca phýllon φύλλον z "yaprak, filiz" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca phléō φλέω z "tomurcuklanmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhl-e- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhel-2 "kabarmak, tomurcuklanmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için balon maddesine bakınız.
Yeni Yunanca fóki sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phōkē φωκη z "bir deniz memelisi, ayı balığı" sözcüğünden evrilmiştir.
Yeni Yunanca foli φωλι z "kuluçka eylemi veya kuluçka yeri" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phōleós φωλεός z "in, hayvan yuvası, kümes" sözcüğünden evrilmiştir.
Yeni Yunanca kēmós veya kámos κημός/καμός z "köpek tasması" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kēmós κημός z "tasma, hayvanların ısırmasını önlemek için ağızlarına bağlanan dar sepet veya torba" sözcüğünden evrilmiştir.
Yeni Yunanca kárdama κάρδαμα z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca kárdamon κάρδαμον z "roka veya tere, genelde çiğ yenen her türlü ot" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için hardal maddesine bakınız.
Yeni Yunanca kontári κοντάρι z "mızrak, kargı, sırık" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kontós κοντός z sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Eski Yunanca kentéō κεντέω z "saplamak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için santra maddesine bakınız.
Yeni Yunanca gōniá sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca gōnía γωνία z "1. köşe, açı, 2. dik açı elde etmeye mahsus marangoz aleti" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gōnu-ya- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *genu- "diz, çene" kökünden türetilmiştir.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.