Modern Yunanca Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Modern Yunanca Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Modern Yunanca kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Yeni Yunanca arvanítis αρvανίτης z "bir kavim adı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen arbánios veya arbanítēs αρβάνιος/αρβανίτης z sözcüğünden türetilmiştir.
Yeni Yunanca asfalía ασφαλία z "güvence, güvenlik, sigorta" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca asphalēs ασφαλης z "'düşmez', emin, güvenli, sağlam" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca sphállō σφάλλω z "düşürmek, çelmek" fiilinden an+ önekiyle türetilmiştir.
Yeni Yunanca atherína αθερίνα z "gümüş balığı, atherina hepsetus" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen atherínē αθερίνη z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan *átheros άθερος z "değersiz, süfli" sözcüğünden türetilmiştir.
Yeni Yunanca avli αυλή z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aulē αυλή z "1. ağıl, hayvanların kapatıldığı etrafı çevrili alan, 2. avlu, etrafı duvar veya binalarla çevrili iç alan" sözcüğünden evrilmiştir.
Yeni Yunanca ayíasma ἁγίασμα z "1. kutsama, 2. Rumlarca kutsal sayılan yer, özellikle kutsal pınar" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰagíasma ἁγίασμα z "kutsama" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰagiázō ἁγιάζω z "kutsamak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca ʰagíos ἁγίος z "kutsal, aziz" sözcüğünden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *yag-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *yag- "tapınmak" kökünden türetilmiştir.
Yeni Yunanca variós βαρειός z "ağır şey, ağır demirci çekici" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca varís sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca barýs βαρύς z "ağır" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için baro+ maddesine bakınız.
Yeni Yunanca vársamo βάρσαμο z "naneye benzer güzel kokulu ot" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca bálsamon βάλσαμον z "tropik ülkelerden gelen güzel kokulu bir sakız, pelesenk" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için balsam maddesine bakınız.
Türkiye Türkçesinde bazı veya baza "hamur yumağı, bir ekmeklik hamur parçası" sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca aynı anlama gelen máza sözcüğü ile eş kökenlidir.
Yeni Yunanca pipéri πιπέρι z "Güney Asya'dan ithal edilen bir baharat, karabiber" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen péperi πέπερι z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Sanskritçe pippalī पिप्पल z "1. meyvecik, küçük meyve, 2. karabiber bitkisi ve meyvesi" sözcüğünden alıntıdır.
Yeni Yunanca ve Eski Yunanca pýrgos πύργος z "kule, özellikle savunma kulesi, burç" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için burç maddesine bakınız.
Yeni Yunanca dafní δαφνή z "defne bitkisi, laurus nobilis" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen daphnē δαφνή z sözcüğünden evrilmiştir.
Yeni Yunanca demáti δεμάτι z "deste" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca déma, demat- δέμα, δεματ- z "bağ, deste, bohça, çıkın" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca déō δέω z "bağlamak, sarmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir.
Yeni Yunanca despótis δεσπότης z "efendi, egemen, hükümdar" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca despótēs δεσπότης z "ev sahibi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dems-poti- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dem- "ev" ve Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *poti- "güçlü, muktedir" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için dam2, potansiyel maddelerine bakınız.
Yeni Yunanca dikráni δικράνι z "iki uçlu çatal" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca dikrânon δικρᾶνον z "ikiboynuz, iki uçlu çatal" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca di- δι- z "iki" ve Eski Yunanca kránon κράνον z "boynuz" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için di+1, kraniyum maddelerine bakınız.
Yeni Yunanca diákos veya diákonos διάκος/διάκονος z "papaz yardımcısı, kilisede ayine yardımcı olan kişi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca diákonos διάκονος z "yardımcı, hizmetkâr" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca diakonéō διακονέω z "hizmet etmek" fiilinden türetilmiştir.
Yeni Yunanca tráχōma τράχωμα z "saçkı, düğünde saçılan para veya pirinç, yeni evlilere verilen hediyeler" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca traχōnō τραχωνω z "(düğünde) para saçmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Yeni Yunanca traχí τραχί z "gümüş para" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen draχmē δραχμη z sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için dirhem maddesine bakınız.
Yeni Yunanca dukáni δουκάνι z "ekini kabuğundan ayırmak için kullanılan cihaz, düven" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen tykánē τυκάνη z sözcüğünden evrilmiştir.
Yeni Yunanca dokári δοκάρι z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca dokós δοκός z "kalın direk, mertek" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen dokós veya dokíon sözcüğünden evrilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca dékomai δέκομαι z "üstüne almak, kabul etmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dek- "almak, kabul etmek" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için dogma maddesine bakınız.
Yeni Yunanca éfivos έφηβος z "baliğ, büluğa ermiş erkek, delikanlı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen éphēbos έφηβος z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰēbē ἥβη z "büluğ, delikanlılık" sözcüğünden epi+ önekiyle türetilmiştir.
Yeni Yunanca ákson άξων z "mihver, dingil" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen áksōn άξων z sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için aks maddesine bakınız.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.