Moğolca Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Moğolca Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Moğolca kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Moğolca ılgara- "seçilmek, ayrılmak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Moğolca ḳabirga(n) "yan, yamaç, döş" sözcüğü ile eş kökenlidir. Moğolca sözcük Moğolca ḳabirga- "yanaşmak, yaklaşmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Moğolca ḳabi "yan, yakın" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kap- maddesine bakınız.
Moğolca kantarga "atın dilini bastırmak suretiyle zaptetmeye yarayan demir araç" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca kantar- "gemlemek, atın dizginlerini sıkıca çekmek" fiilinden türetilmiştir.
Moğolca karagul "gözcü, nöbetçi" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca kara- "bakmak, gözlemek" fiilinden +AgUl sonekiyle türetilmiştir.
Moğolca karguça- "çatışmak, çarpışmak" fiili ile eş kökenlidir. Moğolca fiil Moğolca kargu- "karşılaşmak, çatışmak, yüzleşmek" fiilinden türetilmiştir.
Moğolca kebenek "kalın yünden üstlük" sözcüğü ile eş kökenlidir. Moğolca sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) kapā "üst giysi, cübbe" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için kaban maddesine bakınız.
Moğolca kuma "erkeğin ikinci karısı" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Moğolca kuralta "toplantı, meclis" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca kura- "toplanmak" fiilinden türetilmiştir.
Moğolca mantu "bohça biçiminde hamur parçalarıyla yapılan yemek" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Moğolca nökür "yoldaş, arkadaş, bir liderin yakın maiyeti" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca nökü- "yanına gelmek, yamamak, eklemek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için yakın maddesine bakınız.
Moğolca aymag "aşiretten küçük ve aileden büyük birim, klan, kabile" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca ayl "aile, hane halkı, oba" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Moğolca ay "sınıf, tabaka, tür" sözcüğünden türetilmiştir.
Moğolca ögtel "verilen şey" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca ögte- "verilmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Moğolca ög- "vermek" fiilinden türetilmiştir.
Moğolca aynı anlama gelen sagadag veya saadag sözcüğü ile eş kökenlidir.
Moğolca şagi- "dökülmek, çok şiddetli yağmur yağmak" fiili ile eş kökenlidir.
Moğolca serigün veya serüün "taze, dinçleştiren, ferahlatan" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca serege- veya sergüge- "ayıltmak, uyarmak, canlandırmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Moğolca sere- "ayılmak, uyanmak, farkında olmak, anlamak, sezmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sez- maddesine bakınız.
Moğolca siçim "ip, sicim, kordon, olta" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Moğolca şilü(n) veya şölü(n) "çorba" sözcüğünden alıntıdır.
Moğolca tasma(n) veya tasama "ince şerit, yarma" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca tasu- "kesmek, yarmak" fiilinden türetilmiştir.
Moğolca aynı anlama gelen dagulga sözcüğü ile eş kökenlidir.
Moğolca üye "1. eklem, boğum, el-kol, dal-budak, 2. çağ, nesil" sözcüğünden alıntıdır.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.