Moğolca Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Moğolca Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Moğolca kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Moğolca belge "işaret, alamet, resmi belge, ferman, berat" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Eski Türkçe belgü "işaret, alamet, nişan" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bel- "işaretlemek, damgalamak" fiilinden +gU sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için belir- maddesine bakınız.
Çağatay Türkçesinde sayın "iyi, seçkin" sözcüğünden alıntıdır. Çağatayca sözcük Moğolca sayin "iyi" sözcüğünden alıntıdır.
Çağatay Türkçesinde subay "1. yüksüz, ağırlıksız, bekâr, 2. hafif süvari" sözcüğünden alıntıdır. Çağatayca sözcük Moğolca subay "kısır, yavrusuz" sözcüğünden alıntıdır.
Farsça bāhādur باهادر z "soylu kişi, kahraman" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Moğolca aynı anlama gelen bagatır sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Türkçe bagatur "bir erkek adı, Hun Kağanı Mete'nin lakabı [MÖ 2. yy]" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) baga veya bhaga "bey, hükümdar" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için bey maddesine bakınız.
Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *et- "yemek?" fiilinden +mAk sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe ötmek veya etmek sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Moğolca ide- "yemek" fiili ile eş kökenlidir. )
Moğolca sağamal "sağılan, süt veren" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca sağa- "süt sağmak" fiilinden +mAl sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen sağ- fiili ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için sağ- maddesine bakınız.
Moğolca ulus "kağan ailesinin her bir üyesine tahsis edilen ülke, devlet, pay" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen ülüş sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *ülü- "pay etmek?" fiilinden +Iş sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için üleş- maddesine bakınız.
Farsça cabaχāne جبخانه z "silahhane, askeri donanım deposu" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Moğolca cebe "silah" ve Farsça χāne خانه z "ev" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için cebeci, hane maddelerine bakınız.
Farsça carān جران z "ahu, antilop" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Moğolca aynı anlama gelen cegere(n) sözcüğünden alıntıdır.
Farsça kākul كاكل z "Moğolların ve bazı Türklerin başın büyük kısmını traş ederek bıraktıkları uzun saç tutamı, perçem" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Moğolca kökül veya kökel "at yelesi, kuş ibiği, uzun saç tutamı" sözcüğünden alıntıdır.
Farsça marāl مرال z "dişi geyik" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Moğolca aynı anlama gelen maral sözcüğünden alıntıdır.
Farsça nārīn نارين z "ince, zarif" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Moğolca narin "ince, küçük, dar, tiz" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için az maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce taiga "Kuzey iklimine özgü büyük çam ormanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Rusça aynı anlama gelen taiga sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Moğolca tayga "çam ormanı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Moğolca aka "1. bir saygı unvanı, 2. büyük erkek kardeş" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Moğolca baca "kızkardeş, abla" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Moğolca cebe "silah, özellikle ok veya mızrak" sözcüğünden +çI sonekiyle türetilmiştir.
Moğolca carçi veya caruçi "hizmetçi, ayak işleri yapan" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Moğolca sözcük Moğolca caru- "kullanmak, istihdam etmek" fiilinden türetilmiştir.
Moğolca aynı anlama gelen çilbugur sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için yular maddesine bakınız.
Moğolca çöl "bozkır, tarım yapılmayan yer" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.