Klasik Latince Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Klasik Latince Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Klasik Latince kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

İngilizce catering "ihtiyaç maddesi temini, özellikle yemek temini ve servisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to cater "her türlü ihtiyaç maddesi temin etmek" fiilinden +ing sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca acatour "büyük hanelerde yiyecek teminiyle görevli kişi" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük Latince acceptator "temin eden, satın alıcı" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince accipere, accept- "almak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için akseptans maddesine bakınız.
İngilizce destroyer "1. yıkan, tahrip eden, 2. bir tür savaş gemisi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: İkinci anlamda 1882 ABD.) İngilizce sözcük İngilizce destroy "yıkmak, tahrip etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen destruir fiilinden alıntıdır. Eski Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen destruere, destruct- fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince struere, struct- "dikmek, inşa etmek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için strüktür maddesine bakınız.
İngilizce domain "mülk, birinin egemenliğinde bulunan şey veya yer, internette bir siteye tahsis edilmiş IP adresi, bu adresin etiketi olan ad" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca demeine "mülk" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince dominicum "mal sahibinin doğrudan tasarruf ettiği mülk" sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince dominus "ev sahibi, patron" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince domus "ev" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dam2 maddesine bakınız.
İngilizce duty-free "gümrük vergisinden muaf" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce duty "ödev, biat, hükümdara ödenen pay, vergi" (NOT: Bu sözcük Eski Fransızca duité sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Eski Fransızca du "borç, yükümlülük" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen debitus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince debere "borçlu olmak" fiilinden türetilmiştir. ) ve İngilizce free "özgür, muaf" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *frijo- biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *priyo- "sevilen, dost" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *prī- "sevmek, barışık olmak" kökünden türetilmiştir. )
Fransızca finance "maliye" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca finer "ceza kesmek, (ceza veya vergi) ödemek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince finis2 "ödeme" sözcüğünden türetilmiştir. Geç Latince sözcük Latince finis1 "son, uç" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.
İngilizce fuel oil "'yakıt yağı', kalorifer kazanlarında kullanılan bir yakıt" deyiminden alıntıdır. (NOT: İngilizce deyim İngilizce fuel "yakıt" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen fouaille sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Geç Latince focalia "'ocaklık', a.a." sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince focus "ocak, ateş" sözcüğünden türetilmiştir. ) İngilizce oil "yağ" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen oleum sözcüğünden alıntıdır. ) Daha fazla bilgi için fokus, oleo+ maddelerine bakınız.
Fransızca fusée "havai fişek, uzaya fırlatılan roket" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca yazılı örneği bulunmayan *fus "mekik" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen fusus sözcüğünden evrilmiştir.
İngilizce jury sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca jurée "yemin, yeminli ifade" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca jurer "yemin etmek" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil Latince iurare "kanunu ilan etmek, yemin etmek" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince ius, iur- "yasa" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *yewes- "yasa, töre, yasak" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca carnet "defter" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen caern sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince quaterni "1. dörtlü, dörder, 2. bir tabaka kâğıdın ikiye katlanmasıyla oluşturulan dört yüzlü defter" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince quatuor "dört" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kare maddesine bakınız.
İngilizce claim "iddia, tazminat davası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca clamer "çağırma, yüksek sesle söyleme, iddia etme" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen clamare sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için reklam maddesine bakınız.
İngilizce coaster "kıyı boyunca yol alan küçük yük gemisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce coast "kıyı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca coste "1. kaburga, gövdenin yan tarafı, 2. kenar, kıyı" sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Latince costa "kaburga, gövdenin yanı" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kot1 maddesine bakınız.
İngilizce level "düzey, düzlem" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca livel veya liveau "su terazisi, yatay düzlem" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince libellum "terazicik" sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince lībra "terazi" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için libre maddesine bakınız.
İngilizce master "1. egemen, usta, efendi, 2. akademik bir rütbe, 3. kopyası çıkartılan asıl" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca maistre "rütbece üstün kimse, efendi, usta" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince magister "'daha büyük', rütbece üstün kimse, efendi, usta" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince magnus "büyük" sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için maksi+ maddesine bakınız.
Almanca panzer "zırh, zırhlı araç, tank" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Eski Fransızca pancier "karınlık, böğür zırhı" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca pance "böğür" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen pantex, pantic- sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca ve İngilizce performance "icraat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce to perform "icra etmek, gereğini yerine getirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca parformer "'usulüne göre yapmak', icra etmek, gereğini yerine getirmek" fiilinden alıntıdır. Eski Fransızca fiil Latince forma sözcüğünden per+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için form maddesine bakınız.
Fransızca portrait "suret, resim, özellikle insan yüzü resmi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca protraire "çizmek, resim yapmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen protragere fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *tragere "çizgi çekmek, çizmek" fiilinden pro+1 önekiyle türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince trahere, tract- "çekmek" fiili ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
İngilizce printer "basım cihazı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to print "basmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca preindre, preint- "basmak, sıkmak" fiilinden türetilmiştir. Eski Fransızca fiil Latince premere, press- "basmak, sıkmak" fiilinden alıntıdır. Daha fazla bilgi için pres maddesine bakınız.
Fransızca purée "süzgeçten geçirilmiş sebze veya meyve posası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca purer "süzgeçten geçirmek, süzmek, arındırmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince purus "arı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için puro maddesine bakınız.
Fransızca rail "tren yolu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce rail "1. tahta çubuk, cetvel, 2. tren yolu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca reille "tahta çubuk, cetvel" sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Latince regula "1. cetvel, 2. kural, düzen" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *reg-1 "doğrultmak, yöneltmek, yönetmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için rast maddesine bakınız.
Fransızca roman "edebiyatta bir tür" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca romanz "1. avam Latincesi, halk dili, 2. halk dilinde yazılmış şiir veya öykü, bilimsel olmayan her tür yazı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince romanice "Roma işi, Roma dili" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Roma "İtalya'da bir kent" özel adından türetilmiştir.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.