Karaçay Balkarca Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Karaçay Balkarca Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Karaçay Balkarca kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Türkçe sözcük, Ad halinde (aile) teyze kızı anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan böle kelimesi (aile) amca, dayı, hala çocuğu anlamındadır. Karaçay Balkarca sözcük, Eylem halinde kundağa sarmak anlamına gelir.
Türkçe dilinden alınan töre kelimesi Töre anlayışları bu bilinçlilikleriyle pekişmiştir. - N. Cumalı anlamındadır. Karaçay Balkarca sözcük, Ad halinde âdet anlamına gelir. Karaçay Balkarca dilinden alınan töre kelimesi töre anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde töre anlamına gelir. Ad dilinden alınan töre kelimesi kural anlamındadır. Türkmence sözcük, Ad halinde ağa (ekim devriminden önce) anlamına gelir.
Karaçay Balkarca sözcük, Ad halinde kurumuş bitki sapı anlamına gelir. Karaçay Balkarca dilinden alınan kavra kelimesi anız anlamındadır. Yahudi İspanyolcası sözcük, Ad halinde (boynuzlugiller) keçi anlamına gelir.
Karaçay Balkarca sözcük, Eylem halinde (eğitim) öğretmek anlamına gelir. Eylem sözcük, Eylem halinde (eğitim) öğretmek anlamına gelir.
Türkçe sözcük, Ad halinde Pencerenin önüne geçmiş, dalgın ve hiddetli nazarlarıyla karşıki damları seyrediyordu. - E. E. Talu anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan dam kelimesi Hekim kendisine üç ay, tam üç ay damdan dışarı çıkmaya izin vermemişti. - N. Nâzım anlamındadır. Türkçe sözcük, Kısaltma halinde (ölçü birimleri) dekametre anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan dam kelimesi dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde (mimarlık) çatı, örtü anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde ahır anlamına gelir. Ad dilinden alınan dam kelimesi Eski Türkçe tam anlamındadır. İngilizce sözcük, Ad halinde baraj anlamına gelir. Karaçay Balkarca sözcük, Ad halinde tat, lezzet anlamına gelir. Kırım Tatarca sözcük, Ad halinde (mimarlık) çatı, örtü anlamına gelir. Kırım Tatarca dilinden alınan dam kelimesi tat anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy, uzunluk karşıtı anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan en kelimesi En kolay iş yemek, çiğnemeden yutulmaz anlamındadır. sözcük, Bağlaç halinde ve anlamına gelir. sözcük, Bağlaç halinde ve anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde yen (giysi kolu) anlamına gelir. Ad dilinden alınan en kelimesi Eski Türkçe jäng anlamındadır. Ad sözcük, Belirteç halinde en anlamına gelir. Ad dilinden alınan en kelimesi Eski Türkçe jäng anlamındadır. Rakam sözcük, Rakam halinde bir anlamına gelir. sözcük, Bağlaç halinde ve anlamına gelir. İspanyolca sözcük, Belirteç halinde içinde anlamına gelir. İsveççe sözcük, Rakam halinde bir anlamına gelir. Karaçay Balkarca sözcük, Eylem halinde inmek anlamına gelir. Eylem sözcük, Eylem halinde inmek anlamına gelir. Rakam sözcük, Rakam halinde bir anlamına gelir.
Karaçay Balkarca sözcük, Ön ad halinde hür anlamına gelir. Karaçay Balkarca dilinden alınan özden kelimesi asil anlamındadır. sözcük, Ön ad halinde hür anlamına gelir. dilinden alınan özden kelimesi asil anlamındadır.
Eski Türkçe sözcük, Eylem halinde İletmek, götürmek anlamına gelir. Eski Türkçe dilinden alınan elt kelimesi "Sarıg atlıg sabçı, yazıg atlıg yalabaç edgü sab elti kelir tir. Ança biling. Edgü ol." - Irk Bitig anlamındadır. Karaçay Balkarca sözcük, Eylem halinde götürmek anlamına gelir. Eylem sözcük, Eylem halinde götürmek anlamına gelir.
Türkçe sözcük, Ön ad halinde (eskimiş) yırtık, yarık anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan çak kelimesi [ça:k] anlamındadır. Eski Türkçe sözcük, Ad halinde bir şeyin özünü, aynını bildiren kelime anlamına gelir. Eski Türkçe dilinden alınan çak kelimesi tam, işte, aynı sözleri gibi anlamındadır. Karaçay Balkarca sözcük, Eylem halinde birbirine düşürmek anlamına gelir. Karaçay Balkarca sözcük, Ad halinde zaman anlamına gelir. Kırgızca sözcük, Ad halinde çağ anlamına gelir. Eylem sözcük, Eylem halinde iftira etmek anlamına gelir. Eylem dilinden alınan çak kelimesi aleyhte konuşmak anlamındadır. Eylem sözcük, Ad halinde çağ anlamına gelir. Eylem dilinden alınan çak kelimesi zaman anlamındadır. Türkmence sözcük, Ad halinde ölçü, miktar anlamına gelir. Türkmence dilinden alınan çak kelimesi zan anlamındadır.
Türkçe dilinden alınan hav kelimesi Koltuk kadifesinin havı dökülmüş, kimi yeri öylesine kirlenmiş ki muşambaya dönüşmüş. - O. Rifat anlamındadır. Çağatayca sözcük, Ad halinde kav, kurum anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde (doğa bilimi, okyanus bilimi) deniz anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde (doğa bilimi, okyanus bilimi) deniz anlamına gelir. İsveççe sözcük, Ad halinde (doğa bilimi, okyanus bilimi) deniz anlamına gelir. Karaçay Balkarca sözcük, Ad halinde evet anlamına gelir. Norveççe sözcük, Ad halinde (doğa bilimi, okyanus bilimi) deniz anlamına gelir.
Eski Türkçe sözcük, Ad halinde haber anlamına gelir. Eski Türkçe dilinden alınan sab kelimesi söz anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde (jeoloji) kum anlamına gelir. Karaçay Balkarca sözcük, Ad halinde (bitki anatomisi) sap anlamına gelir. Volapük dili sözcük, Ad halinde kum anlamına gelir.
Türkçe sözcük, Ön ad halinde Değersiz, önemi olmayan, aşağı anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan hor kelimesi Farsça anlamındadır. Karaçay Balkarca sözcük, Ad halinde Güç, kuvvet anlamına gelir. Karaçay Balkarca dilinden alınan hor kelimesi adam, insan. anlamındadır. Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde Kıymetsiz, ehemmiyetsiz. Adi. anlamına gelir. Osmanlıca dilinden alınan hor kelimesi Farsça anlamındadır.
Türkçe dilinden alınan halk kelimesi Türk halkı. anlamındadır. Karaçay Balkarca sözcük, Ad halinde (toplum bilimi) halk anlamına gelir. Karaçay Balkarca dilinden alınan halk kelimesi millet anlamındadır. Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde boğaz anlamına gelir. Osmanlıca dilinden alınan halk kelimesi حلق‏ anlamındadır. Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde yaratma anlamına gelir. Osmanlıca dilinden alınan halk kelimesi yaratılma anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde (toplum bilimi) halk anlamına gelir. Ad dilinden alınan halk kelimesi Arapça khalq anlamındadır. Türkmence sözcük, Ad halinde  :[1] (toplum bilimi)ulus, halk anlamına gelir.
Karaçay Balkarca sözcük, Eylem halinde Aldatmak, kandırmak anlamına gelir.
Karaçay Balkarca sözcük, Eylem halinde kaldırmak anlamına gelir. Eylem sözcük, Eylem halinde kaldırmak anlamına gelir.
Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde savaş, cenk anlamına gelir. Osmanlıca dilinden alınan ceng kelimesi جنگ‏ anlamındadır. Karaçay Balkarca sözcük, Ad halinde yen anlamına gelir. Karaçay Balkarca dilinden alınan ceng kelimesi elbise kolu anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde savaş anlamına gelir. Kürtçe sözcük, Ad halinde savaş anlamına gelir.
Türkçe dilinden alınan saf kelimesi Bütün garsonlar saf teşkil edip selama dururlardı. - E. E. Talu anlamındadır. Türkçe dilinden alınan saf kelimesi Hiçbir yerde buradakinden daha saf ve berrak sulara tesadüf etmedim. - H. S. Tanrıöver anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde som anlamına gelir. Karaçay Balkarca sözcük, Ad halinde sıra, saf anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde saf, temiz, pak, pür, arı, duru, halis, yalın anlamına gelir.
Türkçe sözcük, Ad halinde ince perde veya örtü anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan zar kelimesi (anatomi) ince ve yumuşak yaprak biçimindeki organlar veya organ bölümleri, çeper anlamındadır. İtalyanca sözcük, Ad halinde (tarih) çar anlamına gelir. İtalyanca dilinden alınan zar kelimesi
  • zarina
anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde zar anlamına gelir. Ad dilinden alınan zar kelimesi Rusça anlamındadır. Karaçay Balkarca sözcük, Ön ad halinde kıskanç anlamına gelir. Kürtçe sözcük, Ad halinde (renkler) sarı anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde yakınma, keder, sıkıntı anlamına gelir.

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.