Kürtçe Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Kürtçe Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Kürtçe kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Kürtçe (Kurmanci) aynı anlama gelen xizêm sözcüğü ile eş kökenlidir. Kürtçe sözcük Arapça χzm kökünden gelen χizām veya χizāmat خزام/خزامة z "develere takılan burun halkası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça χazm خزم z "ipe boncuk dizme, devenin burnunu delerek halka geçirme" sözcüğünün masdarıdır.
Kürtçe (Kurmanci) kirva veya kirve "çocuğu sünnet ettiren ve yaşam boyu sahip çıkan kişi" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Süryanice ḳarīvā ܩܪܝܒܐ z "yakın kişi, akraba, vaftiz babası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ḳarīb "yakın kişi, akraba" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için kurb maddesine bakınız.
Kürtçe (Kurmanci) şêχ "tarikat önderi, saygıdeğer kişi" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Arapça şayχ شيخ z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şeyh maddesine bakınız.
Kürtçe (Kurmanci) bijî "yaşasın" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) jîn "yaşamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde jīva-, jvan "yaşamak, yaşam" fiili ile eş kökenlidir. Eski Farsça fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷeiə- "yaşamak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için can maddesine bakınız.
Farsça bīnī بينى z "burun" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Kürtçe (Kurmanci) aynı anlama gelen bēn sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen vaēnā- sözcüğü ile eş kökenlidir.
Kürtçe (Kurmanci) dengbêj "şarkıcı" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) deng "ses" ve Kürtçe (Kurmanci) bêj "söyleyen, ses veren" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) gotin, bêj- "söylemek" fiilinden türetilmiştir. Kürtçe fiil Avesta (Zend) dilinde vak-, vaç- "seslenmek, söylemek" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wekʷ- biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için avaz maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Ermenice ve Kürtçe (Kurmanci) xav "1. sütün üzerinde oluşan kaymak, 2. kumaş yüzündeki tüy" sözcüğünden alıntıdır.
Ermenice aynı anlama gelen p'rp'rem փրփրեմ z sözcüğü ile eş kökenlidir. Ermenice sözcük Kürtçe (Kurmanci) aynı anlama gelen pirpir veya pirpar sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Farsça parparan veya parparī پرپرن/پرپرى z sözcüğü ile eş kökenlidir.
Farsça jāj ژاژ z "çeşitli yemeklik yabani otlara verilen ad, kendinden yetişen her tür nebat" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Kürtçe (Kurmanci) jaj "yemeğe katılan bir ot, carum carvi" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Kürtçe (Kurmanci) heval "arkadaş, yoldaş" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) hev "beraber, karşılıklı (edat)" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Farsça aynı anlama gelen ham sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için hem maddesine bakınız.
Farsça maşk مشك z "deriden yapılmış tulum" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Kürtçe (Kurmanci) aynı anlama gelen meşk sözcüğü ile eş kökenlidir.
Kürtçe (Kurmanci) ava veya Farsça ābād "mamur ve tarım yapılan yer, çöl ve bozkır zıddı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için abat maddesine bakınız.
Kürtçe (Kurmanci) pêşmerge "öncü fedai, 1961'den sonra Barzani savaşçılarına verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) pêş "ön, önde, önce, öncü" ve Kürtçe (Kurmanci) merge "fedai, bir dava için ölüme giden" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Kürtçe sözcük Farsça marg مرگ z "ölüm" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. ) Daha fazla bilgi için peşin maddesine bakınız.
Farsça pōşī پوشى z "örtü, özellikle baş örtüsü veya peçe" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) pōşīdan پوشيدن z "örtmek, örtünmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Kürtçe (Kurmanci) pūşī sözcüğünden alıntıdır.
Kürtçe (Kurmanci) berdêl "değiştokuş, takas, başlık parası yerine aynı aileden kız almak suretiyle yapılan değiştokuş" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) ber- "üzerine, bir şeyin yerine (edat)" ve Kürtçe (Kurmanci) dêl "değişme, bedel" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için super+ maddesine bakınız.
Kürtçe (Kurmanci) gundî "köylü" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) gund "köy" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) gund "1. topluluk, top, 2. ordu" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için kundak1 maddesine bakınız.
Kürtçe (Kurmanci) hilayi veya halayi "ayağa kalkma, oynama" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) hildan veya haldan "oynamak, zıplamak" fiilinden türetilmiştir.
Kürtçe (Kurmanci) herro "git" ve Kürtçe (Kurmanci) merro "gitme" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ya1 maddesine bakınız.
Kürtçe (Kurmanci) xirbo "kaba, terbiyesiz" sözcüğünden alıntıdır.
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.