Holandaca Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Holandaca Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Holandaca kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

İngilizce trekking "zor doğa koşullarında spor amacıyla uzun yürüyüş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Afrikaans dilinde trek "göç, sürgün, uzun yolculuk" sözcüğünden +ing sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Holandaca treken "çekmek, sürüklemek" fiilinden türetilmiştir. Holandaca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *tragh- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
İngilizce iced tea "buzlu çay" deyiminden türetilmiştir. İngilizce deyim İngilizce ice "buz" (NOT: Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *īso- biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce tea "çay" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Holandaca aynı anlama gelen tee sözcüğünden alıntıdır. Holandaca sözcük Çin (Xiamen) aynı anlama gelen z sözcüğünden alıntıdır. ) Daha fazla bilgi için çay1 maddesine bakınız.
İngilizce soya "bir tür fasulya" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Holandaca aynı anlama gelen soja sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Japonca aynı anlama gelen shōyu sözcüğünden alıntıdır. Japonca sözcük Çince bir sözcükten alıntıdır.
İtalyanca slabri "Doğu Akdeniz'e özgü tek yelkenli balıkçı kayığı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: İtalyanca sözcük Fransızca slabre "Kuzey Denizinde ringa balığı avında kullanılan bir tür tek yelkenli tekne" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Holandaca aynı anlama gelen sloep sözcüğü ile eş kökenlidir. Holandaca sözcük Eski Yüksek Almanca slēpper "çekici, trol" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. ) Daha fazla bilgi için şilep maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca mitrailleuse "makinalı tüfek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca mitraille "bozuk para, saçma" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca mite "Felemenk bakır para birimi" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük Holandaca mite "ufak şey, pire, bozuk para" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca aynı anlama gelen gaz sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Holandaca gaz "maddenin uçucu hali" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: J. B. van Helmont (1577-1644) Holl. kimyacı.) Bu sözcük Eski Yunanca χáos χάος z "dünya yaratılmadan önce varolan şekilsiz varlık" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kaos maddesine bakınız.
Fransızca kermesse "Kilisede Pazar ayininden sonra hayır için yapılan satış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Holandaca kerkmisse "kilise ayini" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Holandaca kerk "kilise" (NOT: Holandaca sözcük Germence aynı anlama gelen kîrikon biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Eski Yunanca kyrikón κυρικόν z "'tanrı evi', kilise" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kýrios κύριος z "rab, tanrı" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. ) ve Latince missa "Pazar ayini" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Latince sözcük Latince mittere, miss- "göndermek" fiilinden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için mesaj maddesine bakınız.
İtalyanca blocco "bahriyede bir limanı giriş çıkışı kesecek şekilde muhasara etme" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Fransızca aynı anlama gelen blocus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Holandaca bloc-huis "müstahkem mevki, karakol" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için blok maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce ballast "safra, boş gemiye denge sağlaması için yüklenen ağırlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Holandaca aynı anlama gelen barlast veya ballast sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Holandaca bar "boş" ve Holandaca last "yük" sözcüklerinin bileşiğidir.
Fransızca bloc "kütle, yığın, kütük, tıkaç" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Fransızca sözcük Holandaca blok "kütük, tomruk" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Germence bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Fransızca bluff veya İngilizce bluff "özellikle pokerde elini olduğundan güçlü göstererek rakibi kandırma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Holandaca bluff "böbürlenme, yüksekten atma" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca briquette "tuğlacık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca brique "tuğla" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Holandaca bricke "kırık, kırma, tuğla" sözcüğünden alıntıdır. Holandaca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *brekan "kırmak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bhreg- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için fragman maddesine bakınız.
Fransızca écran "siper, paravan, perde" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Fransızca sözcük Holandaca skerm "siper, kalkan" sözcüğünden alıntıdır. ) Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skermaz "korugan, siper, kalkan" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca étape "konak, merhale" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Holandaca stapel "durak" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Germence biçiminden evrilmiştir.
Fransızca cabaret "küçük tiyatro, müzikli lokanta" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Holandaca cabret "odacık" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca ve İngilizce colza "lahanagillerden, tohumundan yağ elde edilen bir bitki" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Holandaca koolzaad "lahana tohumu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Holandaca kool "lahana" ve Holandaca zaad "tohum" sözcüklerinin bileşiğidir.
İngilizce commodore "denizcilikte filo kumandanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Holandaca kommandeur "kumandan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca commandeur sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kumanda maddesine bakınız.
Fransızca croiseur "bir tür savaş gemisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca croiser "1. çapraz gitmek, 2. denizcilikte serbest bir rotada gidip gelerek gözcülük yapmak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Holandaca aynı anlama gelen kruisen sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Holandaca sözcük Fransızca croix "çapraz, çarmıh" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen crux, cruc- sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kruvaze maddesine bakınız.
Fransızca loterie "şans oyunu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Holandaca aynı anlama gelen loterij sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hlot- "pay, hisse, kısmet" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lot maddesine bakınız.
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.