Germence Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Germence Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Germence kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Fransızca bouton "her çeşit düğme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca boter veya bouter "sokmak, kakmak" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *buttan fiilinden alıntıdır.
İngilizce duty-free "gümrük vergisinden muaf" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce duty "ödev, biat, hükümdara ödenen pay, vergi" (NOT: Bu sözcük Eski Fransızca duité sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Eski Fransızca du "borç, yükümlülük" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen debitus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince debere "borçlu olmak" fiilinden türetilmiştir. ) ve İngilizce free "özgür, muaf" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *frijo- biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *priyo- "sevilen, dost" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *prī- "sevmek, barışık olmak" kökünden türetilmiştir. )
İngilizce e-mail veya email "elektronik posta" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1982.) İngilizce sözcük İngilizce electronic ve İngilizce mail "1. çanta, özellikle yolcu veya posta çantası, 2. posta" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Eski Fransızca male "çanta, heybe" sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Germence bir sözcükten alıntıdır. ) Daha fazla bilgi için elektronik maddesine bakınız.
Fransızca émaillé "sırlı, sırlanmış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca émail "sır" sözcüğünün sıfatıdır. Bu sözcük Eski Fransızca esmail sözcüğünden evrilmiştir. Eski Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *smeltan "metal eritmek" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)meld- "eritmek, metal eritmek" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca escalope "ince et dilimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca escale "pul, kabuk" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skǣlā, skalō "kabuk, özellikle deniz kabuğu, balık pulu" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca escrime "kılıçla vuruşma sanatı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca eskermir "kılıç darbelerinden kendini korumak" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skirmjan "korumak, savunmak" fiilinden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ekran maddesine bakınız.
Fransızca étiquette "yafta" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca estiquier "iliştirmek, yapıştırmak" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *stikan "saplamak, sivri şey sokmak" fiilinden alıntıdır. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *steig- "sivri bir şey batırmak, saplamak, delmek" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca frac "resmi vesilelerde giyilen kuyruklu erkek ceketi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce frock "uzun etekli kolsuz giysi, cübbe" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca froc sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hrok "etek" sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce franchise "1. ruhsat, izin, ayrıcalık verme, 2. tanınmış bir firmanın markasını kullanma hakkı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca franchise "özgürlük" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca franc "özgür, ruhsatlı" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük Germence bir sözcükten alıntıdır. Daha fazla bilgi için frenk maddesine bakınız.
Fransızca gala "şenlik, festival" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen gala sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca gale "dans, raks" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *waljan "yuvarlanmak, dansetmek" fiilinden alıntıdır. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wel-3 biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için vals maddesine bakınız.
Fransızca galop "atın dörtnala gidişi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen walop sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hlaupan "koşmak, seğirtmek" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Fransızca gare "büyük demiryolu durağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca garer veya guarer "korumak, muhafaza etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *waran veya *weran "bakmak, gözetmek, korumak" fiilinden alıntıdır. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wer-5 biçiminden evrilmiştir.
İngilizce garden party "bahçede verilen parti" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce garden "bahçe" (NOT: Bu sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen gardin sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Geç Latince hortus gardinus "etrafı duvarla çevrili bahçe" deyiminden evrilmiştir. Geç Latince deyim Germence yazılı örneği bulunmayan *wardon "korunaklı, çevrili" sözcüğünden alıntıdır. ) ve İngilizce party sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için gard, parti1 maddelerine bakınız.
Fransızca gâteau "pasta" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca gastels "hamur işi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wastil biçiminden evrilmiştir.
Fransızca halle "meyve ve sebze pazarı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Les Halles "Paris'te meyve ve sebze pazarının bulunduğu binalar" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca halle "salon" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hallō "büyük kapalı mekân, salon, oylum" sözcüğünden alıntıdır. Germence sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kol- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kel-2 "kapatmak, örtmek, gizlemek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kiler maddesine bakınız.
İngilizce hockey "ucu kıvrık çomaklarla oynanan bir top oyunu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca hoquet "ucu kıvrık çomak, bu tür çomaklarla oynanan top oyunu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca hoc "çengel" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük Germence bir sözcükten alıntıdır.
Fransızca rayon "1. arı peteğinin bir hücresi, 2. çok departmanlı mağazalarda her bir bölüme verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca ree "petek hücresi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence bir sözcükten alıntıdır.
Fransızca relais "1. menzilde at değiştirme, at değiştirme menzili, 2. radyo sinyallerini güçlendirerek ileten verici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca relayer "yorulan at veya av köpeği yerine yenisini almak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca laier "bırakmak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Eski Fransızca fiil Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *laibjan fiilinden alıntıdır.
Fransızca tampon "tapa, pansuman fitili, keçe, darbe emici, otomobil tamponu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca tapon "tapa, tıkaç, ağızdan dolma toplarda barut sıkıştırma aracı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *tappo "tapa, tıpa" sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce trench coat "'siper ceketi', I. Dünya Savaşında İngiliz ordusunda kullanılan su geçirmez üstlük" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce trench "siper, toprağa kazılan dar uzun yarık" (NOT: Bu sözcük Fransızca tranche "yarık" sözcüğünden alıntıdır. ) ve Fransızca coat "ceket, palto" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Eski Fransızca cote sözcüğünden evrilmiştir. Eski Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *kotto "kaba yün giysi" biçiminden alıntıdır. ) Daha fazla bilgi için tranş maddesine bakınız.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.