Eski Kilise Habeşçesi Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Eski Kilise Habeşçesi Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Eski Kilise Habeşçesi kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Arapça brhn kökünden gelen burhān برهان z "kanıt, delil, özellikle Tanrının gücüne dair delil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) brhān "ışık, aydınlık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) #brh "aydınlanma, ışıma" kökünden türetilmiştir.
Arapça ḥwr kökünden gelen ḥawārī حوارى z "İsa'nın 12 müridinden her biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) ḥawārī "yolcu, elçi, haberci" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) #ḥwr "gitmek" kökünden türetilmiştir.
Arapça incīl إنجيل z "Kuran'a göre Hıristiyan dininin kutsal kitabı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) wangīl "Yeni Ahit" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ˀengīliyun sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Aramice/Süryanice sözcük Eski Yunanca euangēlion ευαγγηλιον z "1. iyi haberci, müjdeci, 2. a.a." sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca εῦ z "iyi, hayırlı" ve Eski Yunanca ángēlos άγγηλος z "ulak, haberci" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ángaros veya angérios sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Akatça aggaru "kraliyet hizmetkârı, ulak" sözcüğünden alıntıdır. ) Daha fazla bilgi için eu+, ecir maddelerine bakınız.
Arapça rcm kökünden gelen racīm رجيم z "1. taşlanan, recmedilen, 2. lanetli (şeytanın sıfatı)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) ragīm ራጊየመ z "lanetli (şeytanın sıfatı)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) #rgm "lanetlemek, mahkûm etmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için recm maddesine bakınız.
Arapça ṭāġūt طاغوت z "put, yalancı tanrı, şeytan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) ṭaˁot ጣዖት z "dinden sapma, hurafe" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice ṭˁw kökünden gelen ṭaˁūt, ṭaˁūtā טָעוּת z "1. sapma, yoldan çıkma, 2. put, yalancı tanrı" sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük Aramice/Süryanice ṭāˁā טעה z "saptı, yanıldı" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için tuğyan maddesine bakınız.

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.