Eski Fransızca Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Eski Fransızca Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Eski Fransızca kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Fransızca escrime "kılıçla vuruşma sanatı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca eskermir "kılıç darbelerinden kendini korumak" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skirmjan "korumak, savunmak" fiilinden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ekran maddesine bakınız.
Fransızca étiquette "yafta" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca estiquier "iliştirmek, yapıştırmak" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *stikan "saplamak, sivri şey sokmak" fiilinden alıntıdır. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *steig- "sivri bir şey batırmak, saplamak, delmek" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca finance "maliye" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca finer "ceza kesmek, (ceza veya vergi) ödemek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince finis2 "ödeme" sözcüğünden türetilmiştir. Geç Latince sözcük Latince finis1 "son, uç" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.
Fransızca feutre "keçe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca feltre sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince filtrum sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için filtre maddesine bakınız.
Fransızca frac "resmi vesilelerde giyilen kuyruklu erkek ceketi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce frock "uzun etekli kolsuz giysi, cübbe" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca froc sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hrok "etek" sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce franchise "1. ruhsat, izin, ayrıcalık verme, 2. tanınmış bir firmanın markasını kullanma hakkı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca franchise "özgürlük" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca franc "özgür, ruhsatlı" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük Germence bir sözcükten alıntıdır. Daha fazla bilgi için frenk maddesine bakınız.
İngilizce fuel oil "'yakıt yağı', kalorifer kazanlarında kullanılan bir yakıt" deyiminden alıntıdır. (NOT: İngilizce deyim İngilizce fuel "yakıt" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen fouaille sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Geç Latince focalia "'ocaklık', a.a." sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince focus "ocak, ateş" sözcüğünden türetilmiştir. ) İngilizce oil "yağ" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen oleum sözcüğünden alıntıdır. ) Daha fazla bilgi için fokus, oleo+ maddelerine bakınız.
Fransızca fusée "havai fişek, uzaya fırlatılan roket" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca yazılı örneği bulunmayan *fus "mekik" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen fusus sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca gala "şenlik, festival" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen gala sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca gale "dans, raks" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *waljan "yuvarlanmak, dansetmek" fiilinden alıntıdır. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wel-3 biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için vals maddesine bakınız.
İngilizce gallon "sıvı hacim ölçüsü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca galon veya jalon sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Kelt dillerinde bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Fransızca galop "atın dörtnala gidişi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen walop sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hlaupan "koşmak, seğirtmek" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Fransızca gare "büyük demiryolu durağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca garer veya guarer "korumak, muhafaza etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *waran veya *weran "bakmak, gözetmek, korumak" fiilinden alıntıdır. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wer-5 biçiminden evrilmiştir.
İngilizce garden party "bahçede verilen parti" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce garden "bahçe" (NOT: Bu sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen gardin sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Geç Latince hortus gardinus "etrafı duvarla çevrili bahçe" deyiminden evrilmiştir. Geç Latince deyim Germence yazılı örneği bulunmayan *wardon "korunaklı, çevrili" sözcüğünden alıntıdır. ) ve İngilizce party sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için gard, parti1 maddelerine bakınız.
Fransızca gâteau "pasta" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca gastels "hamur işi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wastil biçiminden evrilmiştir.
Fransızca gourmet "yemeğe ve içmeye meraklı kişi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca grommet veya groumet "şarap servisi yapan görevli, vale" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski İngilizce grom "hizmetçi, servis elemanı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Fransızca halle "meyve ve sebze pazarı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Les Halles "Paris'te meyve ve sebze pazarının bulunduğu binalar" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca halle "salon" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hallō "büyük kapalı mekân, salon, oylum" sözcüğünden alıntıdır. Germence sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kol- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kel-2 "kapatmak, örtmek, gizlemek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kiler maddesine bakınız.
İngilizce hockey "ucu kıvrık çomaklarla oynanan bir top oyunu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca hoquet "ucu kıvrık çomak, bu tür çomaklarla oynanan top oyunu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca hoc "çengel" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük Germence bir sözcükten alıntıdır.
İngilizce jury sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca jurée "yemin, yeminli ifade" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca jurer "yemin etmek" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil Latince iurare "kanunu ilan etmek, yemin etmek" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince ius, iur- "yasa" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *yewes- "yasa, töre, yasak" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca carnet "defter" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen caern sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince quaterni "1. dörtlü, dörder, 2. bir tabaka kâğıdın ikiye katlanmasıyla oluşturulan dört yüzlü defter" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince quatuor "dört" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kare maddesine bakınız.
İngilizce claim "iddia, tazminat davası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca clamer "çağırma, yüksek sesle söyleme, iddia etme" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen clamare sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için reklam maddesine bakınız.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.