Eski İngilizce Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Eski İngilizce Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Eski İngilizce kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Fransızca gourmet "yemeğe ve içmeye meraklı kişi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca grommet veya groumet "şarap servisi yapan görevli, vale" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski İngilizce grom "hizmetçi, servis elemanı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
İngilizce after-shave "traş sonrası losyonu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce after "sonra" (NOT: Bu sözcük Eski İngilizce aefter sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *apo-tero- "daha-uzak, daha-sonra" biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce shave "traş" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skab- "kazımak, kaşımak" biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için apo+ maddesine bakınız.
İngilizce out "1. dışarı, 2. futbolda topun dışarı atılması" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen ūt sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ūt biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ud- "dışarı" biçiminden evrilmiştir.
İngilizce barmaid "kadın bar görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce bar ve İngilizce maid "genç kız" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük İngilizce aynı anlama gelen maiden sözcüğünden türetilmiştir. İngilizce sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen mæγden sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *magadînom sözcüğünden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için bar1 maddesine bakınız.
İngilizce bitter "acı (tad)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce biter "ısıran, keskin, acı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bītan "ısırmak" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bheid- "ısırmak, yontmak" biçiminden evrilmiştir.
İngilizce body "gövde, vücut" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen bodig sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
İngilizce booklet "kitapçık" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce book "kitap" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen bôk sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bôk-s "tablet, levhası" sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce doughnut veya donut "yağda kızartılmış hamur halkası, pişi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce dough "hamur" (NOT: Bu sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen daig sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *daig- biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dheigh- "hamur yoğurmak" biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce nut "fındık, topçuk" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hnut- "ceviz, her türlü çekirdek" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *knut- biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için figür, koz maddelerine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
İngilizce fire-up "ateşi artır!, buharlı gemilerde 'tam hız' emri" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fire "ateş" (NOT: Bu sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen fýr sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *fūri- biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *paəwr biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce up "yukarı hareket bildiren edat" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için piro+, upload maddelerine bakınız.
İngilizce fifty fifty "yüzde elli elli, yarı yarıya" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim Eski İngilizce fīftig "elli" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *fimf "beş" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *penkʷe biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için penç maddesine bakınız.
İngilizce folklore "halk töre ve gelenekleri" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1846 William John Thomas, İng. yazar.) İngilizce sözcük İngilizce folk "halk" ve İngilizce lore "öğreti, geleneksel bilgiler" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen lār sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Almanca lehre "öğreti" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için folk maddesine bakınız.
İngilizce frame "1. yapı, strüktür, 2. çerçeve" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce framian "ilerletmek, inşa etmek, realize etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski İngilizce fram "ileri" sözcüğünden türetilmiştir. Eski İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *fram sözcüğünden türetilmiştir. Germence sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pro- kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için per+1 maddesine bakınız.
İngilizce grip "1. sıkıca tutma, tutulan şey, kabza, 2. film setinde kameraları tutan eleman" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce grīpan "sıkıca tutmak, kavramak" fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için grip1 maddesine bakınız.
İngilizce hack "1. balta veya kaba bıçakla doğramak, 2. bir bilgisayar sistemine izinsiz girmek" fiilinden alıntıdır. İngilizce fiil Eski İngilizce haccian "balta veya bıçakla doğramak" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *hakkôn biçiminden evrilmiştir.
İngilizce halter "1. hayvan veya insan boynuna takılan ip, koşum, yular, 2. giyside ip şeklinde boyun askısı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen hælfter sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *halb- "tutmak, iki şeyi birbirine bağlamak" fiilinden türetilmiştir.
İngilizce home "ev" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce hām "ev, yurt, köy, yerleşme yeri" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *haim-az biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *koi-mo- biçiminden evrilmiştir.
İngilizce inch "bir uzunluk birimi, fitin onikide biri" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce ynce sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince uncia "birim, onikide bir" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince unus "bir" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için üni+ maddesine bakınız.
İngilizce carting "at veya öküz arabası sürme veya bu arabayla taşıma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce cart "at veya öküz arabası, özellikle iki tekerlekli öküz arabası" sözcüğünden +ing sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen craet sözcüğünden evrilmiştir.
İngilizce king "1. kral, 2. iskambilde papaz" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce cyning "soylu kişi, bey" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kuniŋgaz sözcüğünden evrilmiştir. Germence sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *kunjom "soy, aşiret" sözcüğünden türetilmiştir. Germence sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gnə-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *genə- "doğurmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için genetik maddesine bakınız.
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.