Eski Türkçe Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Eski Türkçe Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Eski Türkçe kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Eski Türkçe ȫç sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *hȫç sözcüğünden evrilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe sid- "işemek" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Ana Türkçe aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *si- fiilinden +Id- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için siy- maddesine bakınız.
Eski Türkçe tuz sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tuβuz sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe üze "yön zarfı ve edatı" sözcüğünden +gArU sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe sözcük Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *hüz- "üste çıkmak, satıhta olmak" fiilinden türetilmiştir.
Eski Türkçe yak-1 "yanda veya yakında olmak, yaklaşmak, yamanmak, yamacında olmak" fiilinden +In sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Ana Türkçe yā- fiilinden evrilmiştir.
Eski Türkçe yala- "iftira etmek, dil uzatmak, söz taşımak" fiilinden +In sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yalğa- "yalamak" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yalığ "dil" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için yala- maddesine bakınız.
Eski Türkçe yalabaç sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yalıg "dil" sözcüğünden +? sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için yala- maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe yarı- veya yaru- "ışımak, aydınlanmak" fiilinden +In sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Ana Türkçe yārı- fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için yan- maddesine bakınız.
Eski Türkçe yavrı- "zayıflamak, güçten düşmek" fiilinden +Ig sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yav- "küçük veya zayıf olmak, kötüleşmek" fiilinden +rI- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için yavuz maddesine bakınız.
Eski Türkçe yayı- "çalkamak" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yāyı- fiilinden evrilmiştir.
Eski Türkçe yok sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yoβ- "bitmek, yokolmak" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir.
Eski Türkçe üz veya yüz sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *hüz sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için üzeri maddesine bakınız.
Eski Türkçe aşina "Göktürk hükümdarlarının hanedan adı" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Soğdca ağşēna veya ağsīnag "mavi veya yeşil" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hotan Saka dilinde aşşeina "mavi, koyu mavi" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sakaca sözcük Avesta (Zend) dilinde aχşaēna "karanlık, koyu renk" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde χşaēta "ışık, ışıma" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Az domba "şiş, şişkin" sözcüğü ile eş kökenlidir. sözcük Eski Türkçe toŋa "dolgun, iri, güçlü kuvvetli" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için domal- maddesine bakınız.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.