Ermenice Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Ermenice Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Ermenice kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Ermenice hadig հատիկ z "tanecik, tahıl" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice had հատ z "tane" sözcüğünden türetilmiştir.
Ermenice χzarar խզարար z "keski, büyük testere" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice χiz խիզ z "kesme" kökünden türetilmiştir.
Ermenice nşmar նշմար z "işaret, simge, alamet" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *nişmār sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) oşmūrdan, oşmār- "saymak, sanmak, anlamak, farketmek" fiilinden türetilmiştir.
Ermenice k'ak'nem քաքնեմ z "sıçayım (şimdiki zaman birinci tekil şahıs dilek kipi)" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice k'ak'- քաք z "sıçma" kökünden türetilmiştir.
Ermenice kam գամ z "çivi" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Ermenice galacaş կալաճաշ z "harman yemeği, " sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice gal կալ z "harman yeri" ve Ermenice caş ճաշ z "yemek" sözcüklerinin bileşiğidir.
Ermenice gata sözcüğünden alıntıdır.
Ermenice godoş կոտոշ z "her çeşit hayvan boynuzu" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Ermenice kom գոմ z "tüzel kişiliği olmayan tarımsal yerleşim, mezra, ağıl" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gho-mo- "ahır, hayvan barınağı" biçiminden evrilmiştir.
Ermenice kiuġ veya kéġ գիւղ/գեղ z "köy, tüzel kişiliğe sahip tarımsal yerleşim" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wel-i "topluluk, kalabalık, güruh" biçiminden evrilmiştir.
Ermenice loġ լող z "damları düzeltmek için kullanılan silindir" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice loġ- լող- z "yuvarlanmak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Ermenice madudag մատուտակ z "tatlı kökleri yenen bir bitki, meyan, glycirrhiza" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Ermenice madig մատիկ z "parmak" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice aynı anlama gelen madn մատն z sözcüğünün küçültme halisidir.
Ermenice mcir մճիր z "taş veya kömür kırıntısı, çakıl" sözcüğünden alıntıdır.
Ermenice morm մորմ z "karadut veya böğürtlen (halk dilinde mor)" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *moro- biçiminden evrilmiştir.
Ermenice moruk մորուգ z "sakal" sözcüğünden alıntıdır.
Ermenice mozi veya mozig մոզի/մոզիկ z "buzağı, hayvan yavrusu" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *moz-gho biçiminden evrilmiştir.
Ermenice murc մուրճ z "çekiç" sözcüğünden alıntıdır.
Ermenice ōrinag օրինակ z "model, nümune, misal, mesel, tarz, usul" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice ōrén օրէն z "usul, adet, töre, kural" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) awδēn "usul, töre, ayin" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Ermenice pançar բանջար z "sebze, yeşillik, özellikle pancar veya pazı" sözcüğünden alıntıdır.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.