Ermenice Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Ermenice Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Ermenice kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Ermenice çermig ջերմիկ z "ılıca (Doğu Anadolu'da)" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice çerm ջերմ z "ısı, sıcaklık" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen carm جرم z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen garm گرم z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için germi maddesine bakınız.
Ermenice χanut' խանութ z "dükkân" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Aramice/Süryanice χanūṭā חנוטא z "kemerli taş oda, hücre, depo, dükkân" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #χnt חנת z "bükme, kavisli hale getirme, kemer yapma" kökünden türetilmiştir.
Ermenice şén շէն z veya Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) yazılı örneği bulunmayan *şēn "meskûn ve mamur yer, abad" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde şi- veya şiti- "yerleşmek, ikamet etmek, kalabalık olmak" fiilinden türetilmiştir.
bir sözcükten türetilmiştir. (NOT: Bu bebek sözcüğü bir sözcük Ermenice bdig veya bzdig պտիկ/պզտիկ z "küçük, ufak" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için bodur maddesine bakınız.
bir sözcükten türetilmiştir. (NOT: Bu bebek sözcüğü bir sözcük Ermenice bdig veya bzdig պտիկ/պզտիկ z "küçük, ufak, kısa" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için bodur maddesine bakınız.
Ermenice aġçig աղջիկ z "kız" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice aynı anlama gelen aġiç աղիջ z sözcüğünün küçültme halisidir.
Ermenice amira "Osmanlı devletinde Ermeni cemaati yöneticilerine verilen unvan" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için emir2 maddesine bakınız.
Ermenice havanag յավանակ z "sıpa, eşek yavrusu" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) yavānak "yavru, insan veya hayvanın küçüğü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) yavān veya yuvān "genç" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için civan maddesine bakınız.
Ermenice bıdig veya bıdılig veya bızdig պտիկ/պզտիկ z "küçük, ufak" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için bodur maddesine bakınız.
Ermenice caġ ճաղ z "demirden yapılmış şiş, mil" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Gürcüce aynı anlama gelen cali sözcüğü ile eş kökenlidir.
Ermenice ç'ap' չափ z "ölçü" sözcüğünden alıntıdır.
Ermenice ç'aman veya ç'amun չաման/չամուն z "kimyona benzer bir bahar, Karaman kimyonu, carum carvi (5. yy)" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Akatça kamūnu "kimyon" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için kimyon maddesine bakınız.
Ermenice tsvabur ձուապուր z "yumurta aşı" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice tsu ձու z "yumurta" ve Ermenice abur ապուր z "aş, sulu yemek" sözcüklerinin bileşiğidir.
Ermenice oçil ոջիլ z "bit" sözcüğünden alıntıdır.
Ermenice çrortan ջրորդան z "su oluğu" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice çur ջուր z "su" ve Ermenice ortan որդան z "oluk" sözcüklerinin bileşiğidir.
Ermenice cagınteğ ճակնդեղ z "pancar" sözcüğü ile eş kökenlidir. Ermenice sözcük Farsça aynı anlama gelen çuğundur veya çuğundur چغندر/چكندر z sözcüğü ile eş kökenlidir.
Ermenice dıġa տղայ z "oğlan, delikanlı" sözcüğünden alıntıdır.
Ermenice dudu տուտու z "yaşlı kadın, dadı" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Farsça aynı anlama gelen dādū دادو z sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için dadı maddesine bakınız.
Ermenice duduk' տուտուք/դուդուք z "Ermeni halk müziğinde kullanılan bir nefesli çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Türkçe düdük sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için düdük maddesine bakınız.
Ermenice ve Kürtçe (Kurmanci) xav "1. sütün üzerinde oluşan kaymak, 2. kumaş yüzündeki tüy" sözcüğünden alıntıdır.
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.