ERus Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

ERus Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki ERus kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Arapça rḥm kökünden gelen raḥmat رحمة z "merhamet, esirgeme, şefkat gösterme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḥima رحم z "merhamet etti" fiilinin masdarıdır. Bu sözcük Arapça raḥim رحم z "ana rahmi, uterus" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için rahim1 maddesine bakınız.
Rusça stakan "bardak" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük ERus aynı anlama gelen dostakán sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Çağatay Türkçesinde tostakan veya tostağan "sürahi, ibrik" sözcüğü ile eş kökenlidir.
İtalyanca numero veya Fransızca numéro "rakam, sayı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen numerus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nom-eso- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nem- "belirlemek, tayin etmek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca sérénade "akşam açık havada (ve özellikle aşıkın penceresi önünde) çalınan müzik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen serenata sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca sereno "akşam sükûneti" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen serenus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince serus "akşam" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca soirée "1. akşam vakti, 2. akşam saatinde verilen davet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca soir "akşam" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince serum "geç vakit, akşam" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince serus "geç" sözcüğünün nötr halidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sē-2 "geç" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca verisme sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca verismo "operada gerçekçilik akımı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca vero "gerçek" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince verus "gerçek" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wērə-o- "doğru" biçiminden evrilmiştir.
İngilizce gin "ardıç meyvesiyle tatlandırılmış alkollü içki" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Holandaca genever "ardıç, cin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince iuniperus "ardıç" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *yoi-ni- "ardıç" biçiminden evrilmiştir.
Latince uterus "rahim" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *udero- "karın, rahim" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için histero+ maddesine bakınız.
İngilizce vagina "dişilik organı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Yeni Latince vagina "vulva ile uterus arasındaki kanal" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince vagina "kılıç kını" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wāg-īnā- "yarık" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wāg- "yarmak" kökünden türetilmiştir.

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.