Bileşik Kelime Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Bileşik Kelime Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Bileşik Kelime kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Arapça ḥaḳārat حقارة z ve Farsça āmēz آميز z "karışan, karıştıran" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) āmēχtan, āmēz- آميختن, آميز z "karışmak, karıştırmak" fiilinden türetilmiştir. ) Farsça fiil Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) ā- آ z "yönelme, katılma, eklenme bildiren önek" ve Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *meik- veya meig- "karışmak, karıştırmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için miks maddesine bakınız.
Arapça χalāṣ خلاص z "kurtuluş, kurtarma" ve Farsça kār كار z "eden" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için halas, +kâr maddelerine bakınız.
Arapça ḥāl حال z "durum" ve Arapça ḥāḍir حاضر z "şimdiki" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hal1, hazır maddelerine bakınız.
Arapça χāriḳu'l-ˁādat خارق العادة z "'adet yırtan', olağan dışı, doğaüstü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χrḳ kökünden gelen χāriḳ خارق z "yırtan" (NOT: Bu sözcük Arapça χaraḳa خرق z "yırttı, yardı, delip dışarı çıktı" fiilinden türetilmiştir. ) ve Arapça ˁādat عادة z "alışkanlık, rutin" sözcüklerinin bileşiğidir.
Arapça ḥrḳ kökünden gelen ḥarīḳ حريق z "yangın" ve Farsça zade زده z "vurmuş" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için mahrukat, +zede maddelerine bakınız.
Arapça ḥaşmat حشمة z ve Arapça Awb kökünden gelen maˀāb مآب z "geri dönülecek yer, sığınılan yer, melce" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Arapça awb veya iyāb أوب/إياب z "geri dönme" sözcüğünden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için haşmet maddesine bakınız.
Arapça χayr خير z "iyilik" ve Farsça χʷāh خواه z "isteyen" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hayır2, hahiş maddelerine bakınız.
Arapça haykal هيكل z "anıt" ve Farsça tarāş تراش z "yontan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için heykel, traş maddelerine bakınız.
Farsça hazār هزار z "bin" (NOT: Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen hazār sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen hazaŋra- sözcüğü ile eş kökenlidir. ) ve Arapça fann فنّ z "beceri, hüner, sanat" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için fen maddesine bakınız.
Hıdır İlyas "Ortadoğu halk inançlarında bereket getirici olarak bilinen iki kutsal kişilik" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Arapça χiḍr خضر z "Kuranda adı geçen kutsal kişilik, Hızır" ve Arapça ilyās إلياس z "İbrani peygamberlerinden biri, Eliyahu" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hızır maddesine bakınız.
Arapça ḥifẓ حفظ z "koruma" ve Arapça ṣiḥḥat صحّة z "sağlık" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hıfz, sıhhat maddelerine bakınız.
Arapça ḥiss حسّ z "duygu, duyma" ve Arapça ḳabla قبل z "önce" ve Arapça al-wuḳūˁ الوقوع z "olay, olma" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için his, makabl, vuku maddelerine bakınız.
Farsça χʷoşmaram خوش مرم z "kaymakla yapılan bir tür tatlı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça χʷoş خوش z "tatlı" ve Farsça maram مرم z "süt kaymağı, krema" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Farsça sözcük Arapça aynı anlama gelen malham ملهم z sözcüğünden alıntıdır. ) Daha fazla bilgi için hoş, merhem maddelerine bakınız.
Arapça ḥwr kökünden gelen ḥūr veya ḥūriyat حورية z "İslam inancında cennet perisi" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) hurust "güzel, özellikle güzel kadın" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde hu-raoδa "güzel-endamlı" sözcüğünden alıntıdır. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde hu "güzel" ve Avesta (Zend) dilinde raoδa- "yetişme, büyüme, şekil, endam" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hümayun maddesine bakınız.
Farsça χudāyī nābit خداى نابت z "kendiliğinden biten (bitki)" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça χudāyī خداى z "tanrısal, tanrıdan" ve Arapça nbt kökünden gelen nābit نابت z "biten" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hüda, nebat maddelerine bakınız.
Farsça ḥukmrān حكمران z "hüküm süren, hükümdar" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça ḥukm حكم z "egemenlik" ve Farsça rān ران z "süren" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Farsça sözcük Farsça rāndan, rān- راندن, ران z "götürmek, sürmek" fiilinden türetilmiştir. Farsça fiil Farsça raftan, rav- رفتن, رو z "gitmek" fiilinden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için hüküm, reva maddelerine bakınız.
Farsça χūlyā خوليا z "hayal, melankoli" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Arapça māliχūlyā مالخوليا z "kara safra, kara sevda, eski tıbba göre insanı oluşturan dört maddeden biri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen melanχolía μελανχολία z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca mélas, melan- μέλας, -ν- z "kara" ve Eski Yunanca χolē χολη z "safra" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için melano+, klor maddelerine bakınız.
Arapça huwa'l-bāḳī هو الباقي z "O (Allah) kalıcıdır" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça huwa هو z "o (üçüncü tekil şahıs)" ve Arapça bāḳī باقى z "kalıcı" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hüviyet, baki maddelerine bakınız.
Arapça ibrīḳ إبريق z "sürahi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) yazılı örneği bulunmayan *ābrīk "'su döken'" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) āb "su" ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) rēχtan "akıtmak, dökmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ab, rıht maddelerine bakınız.
Arapça mā -- illā ما ... إلّا z "--den başka olmaz" deyiminden türetilmiştir. Arapça deyim Arapça illā إلّا z "hariç, --den başka (bağlaç)" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça in إن z "ilgi edatı, ki" ve Arapça لا z "değil" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için la+ maddesine bakınız.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.