Bileşik Kelime Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Bileşik Kelime Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Bileşik Kelime kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Arapça curmu'l-maşhūd جرم المشهود z "görgü tanığı olan suç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça curm جرم z "suç" ve Arapça maşhūd مشهود z "şahit olunan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için cürüm, şehadet maddelerine bakınız.
Farsça cuzdān جزدان z "cüz kesesi, rulolar şeklinde bir kitabın her bir rulosunu taşımaya mahsus torba" fiilinden alıntıdır. Farsça fiil Arapça cuzˀ جزء z "birim, unsur, kitap fasikülü" ve Farsça dān1 دان z "kap" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için cüz, +dan1 maddelerine bakınız.
Farsça çaşm-i bulbul چشم بلبل z "bülbül gözü, bir tür cam işi" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça çaşm چشم z "göz" ve Arapça bulbul2 بلبل z "ibrik veya ibrik ağzı, sürahi" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için çeşme, bülbül maddelerine bakınız.
Farsça ḍarb-i mas̠al ضرب مثل z "hikâyenin bitirme cümlesi, kıssadan hisse" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Arapça ḍarb ضرب z "vuruş, vurgu, şiirde beytin son ayağı" ve Arapça mas̠al مثل z "masal, kıssa" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için darp, mesel maddelerine bakınız.
Arapça ḍarb ضرب z "çarpma, vurma, para basma" ve Farsça χāne خانه z "ev" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için darp, hane maddelerine bakınız.
Arapça dāru'l-fulful دار الفلفل z veya Farsça dār-i pilpil دار پلپل z "biber ağacı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Farsça dār دار z "ağaç" ve Farsça pilpil پلپل z "biber" sözcüklerinin bileşiğidir. Farsça sözcük Sanskritçe pippalī "meyvecik, biber" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için darağacı, biber maddelerine bakınız.
Arapça dāu-ṣ-ṣilat داء الصلة z "sıla hastalığı, sıla hasreti" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça دا z "hastalık" ve Arapça ṣilat صلة z "sıla " sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için sıla maddesine bakınız.
Farsça dār veya dar در z "kapı" ve Farsça sözcük Arapça saˁādat سعادة z "mutluluk" Daha fazla bilgi için saadet maddesine bakınız.
Farsça duˁāχʷān دعاء خوان z "dua okuyan, makamla dua söyleyen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça duˁā دعاء z ve Farsça χʷandan, χʷān خوندن, خوان z "okumak, şarkı söylemek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için dua, hanende maddelerine bakınız.
Farsça acr-i mis̠l أجر مثل z "eşdeğer ücret" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Arapça acr أجر z "ücret, parasal karşılık" ve Arapça mis̠l مثل z "benzer, eş" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ecir, misil maddelerine bakınız.
Arapça aczāˀ أجزاء z ve Farsça χāne خانه z sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ecza, hane maddelerine bakınız.
Türkiye Türkçesinde emirber "emir-taşıyan, orduda subaya hizmet eden ulak" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Arapça amr "emir, buyruk" ve Farsça bar "getiren, taşıyan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için emir1, +ber maddelerine bakınız.
Arapça amr أمر z "buyruk" ve Arapça ḥaḳḳ حقّ z "hak, Allah" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için emir1, hak1 maddelerine bakınız.
Arapça ˀamr أمر z "olgu" ve Arapça wāḳī واقي z "olmuş" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için emir1, vaki maddelerine bakınız.
Türkçe er "asker" ve Arapça +āt ات z "dişil çokluk eki" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için er maddesine bakınız.
Arapça iy wallāhi إى والله z "yeminle evet, evet" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça iy إى z "evet" ve Arapça wallāhi والله z sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için vallahi maddesine bakınız.
Arapça faġfūr فغفور z "Çin hükümdarı, Çin ülkesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) baġpuhr "tanrının oğlu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe bhágaputra भगपुत्र z "tanrının oğlu, Çin hükümdarlarının sıfatı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Sanskritçe bhága "1. baht, bereket, 2. bey, hükümdar, tanrı" ve Sanskritçe putrá "oğul" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için bahş maddesine bakınız.
Arapça faylasūf veya fīlasūf فيلسوف z "felsefe ile uğraşan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca philósophos φιλόσοφος z "bilgelik seven, felsefe ile uğraşan" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Pythagoras, Yun. filozof (MÖ 5. yy).) Bu sözcük Eski Yunanca philéō φιλέω z "sevmek" ve Eski Yunanca sophós σοφός z "bilge, bilgin, üstad" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için filo+, sofist maddelerine bakınız.
Farsça ġūl-i biyābān غول بيابان z "aniden insana saldırıp parçalayan efsane yaratığı, kurt adam" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Arapça ġwl kökünden gelen aynı anlama gelen ġūl غول z ve Farsça biyābān بيابان z "ıssız yer, sahra, yaban" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için yaban maddesine bakınız.
Arapça fī ḥaddi'l-ḏāt فى حدّ الذات z "kendi doğasının sınırları içinde" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça ḥadd حدّ z "sınır" ve Arapça ḏāt ذات z "öz, doğa, kişilik" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için had, zat maddelerine bakınız.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.