Arkaik Latince Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Arkaik Latince Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Arkaik Latince kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Fransızca tunique "bir tür entari" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen tunica sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arkaik Latince yazılı örneği bulunmayan *chtonica sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Fenike dilinde ktwn "pamuk veya keten kumaş" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ktūnā כתונא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için keten maddesine bakınız.
Fransızca industrie "1. çalışkanlık, çalışarak ortaya konan şeyler, 2. sanayi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince industria "gayret, çalışkanlık" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince industrius "çalışkan" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Arkaik Latince endo-struus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sterə- "yaymak, sermek, ortaya çıkarmak" kökünden evrilmiştir.
Fransızca festival "bayram, belirli tarihte yapılan toplu eğlence" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince dies festivalis "bayram günü" deyiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince festus "yortu, bayram" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Arkaik Latince fēsia "belli bir tanrıya adanmış olan gün, yortu" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dhēs- "tanrı" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca foire "panayır, fuar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince feria "festival, yortu, bayram" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Arkaik Latince aynı anlama gelen fesia sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için festival maddesine bakınız.
Fransızca classe "1. sınıf, derece, 2. özellikle üstün sınıf" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince classis "Roma yurttaşlarının bölündüğü altı askeri sınıftan her biri, tertip, askeri sınıf" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Arkaik Latince clad- "(askere) çağırmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *klə-d- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kelə-2 "bağırmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için klarnet maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce coloration "renklendirme, renk tonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince colorare "renklendirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince color "1. hayvanın post rengi, don (esk.), 2. renk" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Arkaik Latince kolōs sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kel-os biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kel-2 "örtmek, saklamak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kiler maddesine bakınız.
Fransızca lachrymal "gözyaşına ilişkin, ağlamaklı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen lacrimalis sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince lacrima "gözyaşı" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Arkaik Latince aynı anlama gelen dakruma sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dakru- biçiminden evrilmiştir.
Fransızca lanoline "yünden elde edilen bir yağ" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen lanolin sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Oscar Liebreich, Alm. kimyacı (1838-1908).) Bu sözcük Latince lana "yün" (NOT: Latince sözcük Arkaik Latince yazılı örneği bulunmayan *wlana sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *welə-na- "yün" biçiminden evrilmiştir. ) ve Latince oleum "yağ" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için fanila, oleo+ maddelerine bakınız.
Fransızca linguiste "dilbilimci" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince lingua "dil" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arkaik Latince dingua sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dnghū- biçiminden evrilmiştir.
Fransızca péjoratif "kötüleyici" veya İngilizce pejorative "kötüleyici, aşağılayıcı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen peiorativus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince aynı anlama gelen peiorare fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince peior "daha kötü, beter" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Arkaik Latince yazılı örneği bulunmayan *ped-ios sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca pessimiste "kötümser, bedbin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince pessimus "en kötü" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arkaik Latince yazılı örneği bulunmayan *ped-samos sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için pejoratif maddesine bakınız.
Fransızca selle "eğer, semer; bisiklet oturağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen sella sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Arkaik Latince yazılı örneği bulunmayan *sed-la biçiminden evrilmiştir. Latince biçim Latince sedere, sess- "oturmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sedye maddesine bakınız.
İtalyanca scala "basamak, merdiven, gemilerin yanaştığı rıhtım" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince scālae "merdiven" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Arkaik Latince yazılı örneği bulunmayan *scand-sla biçiminden evrilmiştir. Latince biçim Latince scandere "basamak çıkmak, tırmanmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *skand- "basmak, tırmanmak" biçiminden evrilmiştir.
Latince cancer "1. yengeç, 2. ur, tümör" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Arkaik Latince yazılı örneği bulunmayan *carcr-os "yengeç" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kar-kr-o- "sert kabuklu" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kar- "sert" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +krat maddesine bakınız.
Orta Yunanca kellárion κελλάρι z "odacık, hücre, mahzen" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince aynı anlama gelen cella sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Arkaik Latince yazılı örneği bulunmayan *cel-na biçiminden alıntıdır. Latince biçim Latince celare "saklamak, gizlemek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kel-2 kökünden türetilmiştir.

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.