Arapça Zarf Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Arapça Zarf Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Arapça Zarf kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Arapça ˁacabā عجباء z "'şaşırarak, hayret ederek', soru sözcüğü" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça ˁcb kökünden gelen ˁacab عجب z "şaşırma, hayret" sözcüğünün zarfıdır. Daha fazla bilgi için acep maddesine bakınız.
Arapça ˁādatā عادتا z "adet olduğu üzere, ber mutad" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ˀaṣlan أصلا z "1. aslen, kök veya öz itibariyle, 2. (olumsuz fiille) hiç, katiyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Aṣl kökünden gelen ˀaṣl أصل z "soy, kök" sözcüğünün zarfıdır. Daha fazla bilgi için asıl maddesine bakınız.
Arapça baˁḍan بعضاً z "kısmen, kısmi olarak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bˁḍ kökünden gelen baˁḍ بعض z "birtakım, bir parça, biraz" sözcüğünün zarfıdır.
Arapça bināˀan بناءً z "-e dayanarak, üzerine bina ederek" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için bina maddesine bakınız.
Arapça dāˀimā دائما z "devamlı olarak" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça dwm kökünden gelen dāˀim دائم z "devam eden" sözcüğünün zarfıdır. Daha fazla bilgi için daim maddesine bakınız.
Arapça dafˁatan دفعةً z "bir defada" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dafˁat دفعة z "darbe, vuruş, defa" sözcüğünün zarfıdır. Daha fazla bilgi için defa maddesine bakınız.
Arapça al-battan veya al-battatan البتًّ / البتّةً z "kesin olarak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça btt kökünden gelen batt بتّ z "kesin, nihai" sözcüğünün zarfıdır. Bu sözcük Arapça batta بتّ z "kesti, bitirdi, kararlaştırdı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için el3 maddesine bakınız.
Arapça fucāˀatan فجاءةً z "birdenbire, aniden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fcA kökünden gelen facaˀat فجء z "aniden gelme, basma, baskın" sözcüğünün zarfıdır.
Arapça ġālibā غالبا z "galip ihtimal ile, üstün olasılıkla" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça ġlb kökünden gelen ġālib غالب z sözcüğünün zarfıdır. Daha fazla bilgi için galip maddesine bakınız.
Arapça lwy kökünden gelen lāwin لاوٍ z "dönerek, döne döne" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça lawā لوى z "döndü" fiilinin zarfıdır.
Arapça maˁnan معنً z "anlamca, anlam bakımından" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁny kökünden gelen maˁnā معنا z "anlam" fiilinin zarfıdır. Daha fazla bilgi için mana maddesine bakınız.
Arapça maccānan مجّاناً z "bedava olarak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mcn kökünden gelen maccān مجّان z "bedava, karşılıksız" sözcüğünün zarfıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen mggānā מגנא z sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen magānnu sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça marḥabā مرحبا z "'ferahlıkla' (karşılama sözü)" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça rḥb kökünden gelen raḥab رحب z "ferah ve geniş olma" sözcüğünün zarfıdır.
Arapça mas̠alā مثلا z "misal olarak" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça ms̠l kökünden gelen mas̠al مثل z sözcüğünün zarfıdır. Daha fazla bilgi için mesel maddesine bakınız.
Arapça raġman رغمً z "zıddına" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rġm kökünden gelen raġm رغم z "karşı, zıt (edat), zıddına gitme" sözcüğünün zarfıdır.
Arapça raˀsan رأسً z "kendi başına" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rAs kökünden gelen raˀs رأس z "baş, kafa" sözcüğünün zarfıdır. Daha fazla bilgi için reis maddesine bakınız.
Arapça şifāhan شفاهً z "sözlü olarak, ağızdan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şfh kökünden gelen şifāh شفاه z "ağız, dudak" sözcüğünün zarfıdır.
Arapça taḳrīban تقريبن z "yaklaşık olarak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳrb kökünden gelen taḳrīb تقريب z "yaklaşma, yaklaşım" sözcüğünün zarfıdır. Daha fazla bilgi için kurb maddesine bakınız.
Arapça tadrīcan تدريجً z "adım adım, derece derece" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça drc kökünden gelen tadrīc تدريج z "adım adım gitme, basamak çıkma" sözcüğünün zarfıdır. Daha fazla bilgi için derece maddesine bakınız.
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.