Arapça Ve Yeni Farsça Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Arapça Ve Yeni Farsça Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Arapça Ve Yeni Farsça kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Arapça ve Farsça cināza جنازه z "ölünün içine konulduğu tabut" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ganzā גנזא z "gömü, hazine" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen ganz veya ganzīnak sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ve Farsça daf veya daff دف/دفّ z "tek yüzlü davul, def, çalpara" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice dappā דפא z "tabla, tepsi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen dappu sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Sumerce bir sözcükten alıntıdır.
Arapça ve Farsça dihlīz دهليز z "koridor, geçit, sofa" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) dahrīz "revak, kapı girişindeki sütunlu eşik, propylon" sözcüğünden evrilmiştir.
Arapça ve Farsça dīwān ديوان z "1. defter, özellikle resmi karar ve hesapların yazıldığı defter, şiir koleksiyonu, 2. yazmanlar heyeti, büro, sekretarya, mahkeme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) dīvān "resmi daire, büro, sekretarya" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *dipi-vahana- "yazı evi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Akatça duppu "yazı tableti" sözcüğünden türetilmiştir. Akatça sözcük Sumerce dup- "yazı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ve Farsça almās ألماس z "değerli taşların en serti, elmas" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) almās "metallerin en serti, çelik" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça elmēşu "değerli bir metal; parlak, parıldayan (tanrılara özgü bir sıfat)" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ve Farsça fūṭa فوطه z "Hindistan kökenli çizgili ipek peştemal" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ve Farsça karkadan كرگدن z "gergedan" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Aramice/Süryanice aynı anlama gelen karkedānā sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Sanskritçe khaḍgadhenu खड्गधेनु z "dişi gergedan" sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe khaḍgá खड्ग z "1. kılıç, 2. gergedan boynuzu" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için korna maddesine bakınız.
Arapça ve Farsça hwl kökünden gelen hāla هالة z "ayla" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca ʰálos ἁλος z "daire, çember, ay ve güneşin yüzü, aziz tasvirlerinde görülen hale" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ve Farsça hindī هندى z "Hintli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Hind özel adından türetilmiştir. Daha fazla bilgi için Hint maddesine bakınız.
Arapça ve Farsça hind هند z "Hint ülkesi, Hindistan'a ait" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde hindu- "Hindistan'ın kuzeyinde bir ülke, Pencap" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe sindhu- "nehir, özellikle İndus nehri" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ve Farsça kāfūrī كافورى z "laurus camphora bitkisinden elde edilen Güney Asya kökenli reçine" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen kāpūr sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Pali (geç Sanskrit) dilinde aynı anlama gelen kappūra sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen karpūra कर्पूर z sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ve Farsça ḳaranful قرنفل z "1. Doğu Hint adalarına özgü bir baharat bitkisi, syzygium aromaticum, 2. kokusu ve dişil organı bu baharatı andıran çiçek, dianthus caryophyllus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Modern Hintçe bir sözcükten alıntıdır.
Farsça karamb-i bahār كرمب بهار z "ilkbahar lahanası" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Arapça ve Farsça karamb كرمب z "lahana" (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen krámbē κράμβη z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) ve Farsça bahār بهار z "ilkbahar" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için bahar1 maddesine bakınız.
Arapça ve Farsça karafs كرفس z "kökü yenen bir sebze, apium graveolens" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen karafs sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen krepsā כרפסא z sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça aynı anlama gelen kirmizī كرمزى z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ve Farsça krmz kökünden gelen kirmiz كرمز z "kırmızı boya veren bir böcek, koşnil" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Sanskritçe kr̥mi कृमि z "kurtçuk, larva, böcek" sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷrmis "kurtçuk" biçiminden evrilmiştir.
Arapça ve Farsça līlak veya nīlak ليلك/نيلك z "1. çivit, çivit rengi, 2. leylak çiçeği ve ağacı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Modern Hintçe ve Sanskritçe aynı anlama gelen nīlaka sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Modern Hintçe ve Sanskritçe nīla "koyu mavi, çivit rengi" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için anilin maddesine bakınız.
Arapça ve Farsça aynı anlama gelen līmūn veya līmōn ليمون z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen nimbū निम्बू z sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ve Farsça lūbiyā لوبيا z "fasulye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice lūbī veya lūbiyā ל‎ו‎ב‎י‎א‎/ܠܘܒܝܣ z "Mısır'a özgü bir tür fasulye, lablab" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ve Farsça aynı anlama gelen mūz موز z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen mōz sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen moça मोच z sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ve Farsça sallat سلّة z "hasırdan örülmüş sepet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen salā סלא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen sellū sözcüğü ile eş kökenlidir.
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.