Arapça Tesniye Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Arapça Tesniye Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Arapça Tesniye kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Arapça dārayn دارين z "iki evler, dünya ve ahiret" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dwr kökünden gelen dār دار z "ev, diyar" sözcüğünün ikil (tesniye, dual) halidir. Daha fazla bilgi için dar2 maddesine bakınız.
Arapça ˀabawayn أبوين z "iki babalar, ana baba" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Abw kökünden gelen ˀabū أبو z "baba" sözcüğünün ikil (tesniye, dual) halidir. Daha fazla bilgi için ebu maddesine bakınız.
Arapça klb kökünden gelen kalbatān veya kalbatayn كلبتين z "'iki köpek dişi', kıskaç, pense" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kalbat كلبة z "köpek dişi" sözcüğünün ikil (tesniye, dual) halidir. Bu sözcük Arapça kalb "köpek" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kelb maddesine bakınız.
Arapça naˁlayn نعلين z "bir çift ayakkabı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nˁl kökünden gelen naˁl نعل z "üstü açık ayakkabı, sandal" sözcüğünün ikil (tesniye, dual) halidir. Daha fazla bilgi için nal maddesine bakınız.
Arapça ṭarafayn طرفين z "iki taraf" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭrf kökünden gelen ṭaraf طرف z sözcüğünün ikil (tesniye, dual) halidir. Daha fazla bilgi için taraf maddesine bakınız.
Arapça ḏū-l-ḳarnayn ذوالقرنين z "iki-boynuzlu, Kuran'da efsanevi bir kişi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏū ذو z "sahibi, li" ve Arapça ḳarnayn قرنين z "iki boynuz" sözcüklerinin bileşiğidir. Arapça sözcük Arapça ḳarn قرن z "boynuz" sözcüğünün ikil (tesniye, dual) halidir. Daha fazla bilgi için zü+, karine1 maddelerine bakınız.

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.