Arapça Sıfat Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Arapça Sıfat Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Arapça Sıfat kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Arapça cbn kökünden gelen cabīn جبين z "korkak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cubn جبن z "korkuya kapılma, korkaklık" sözcüğünün sıfatıdır.
Arapça cdd2 kökünden gelen cadīd جديد z "1. kesik, taze biçilmiş(kumaş veya meyve), 2. yeni" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cadda جدّ z "1. biçti, 2. keskin idi, canlı ve gayretli idi" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için ciddi maddesine bakınız.
Arapça cnn kökünden gelen canīn جنين z "gizli veya örtülü olan şey, embriyon" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için cin1 maddesine bakınız.
Arapça csm kökünden gelen casīm جسيم z "cüsseli, büyük, şişman" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça casuma جسُم z "büyük idi, yer kapladı" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için cisim maddesine bakınız.
Arapça crd kökünden gelen carīd جريد z "kabuğu soyulmuş hurma dalı, sırık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça card جرد z "soyma, kabuğunu sıyırma" sözcüğünün sıfatıdır.
Arapça dḳḳ kökünden gelen daḳīḳ دقيق z "ince, rafine, narin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daḳḳa دقّ z "ufaladı, inceltti" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için dikkat maddesine bakınız.
Arapça dll kökünden gelen dalīl دليل z "yol gösteren, kılavuz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dalālat دلالة z "yol gösterme" sözcüğünün sıfatıdır. Daha fazla bilgi için delalet maddesine bakınız.
Arapça dnw kökünden gelen danāˀat دناءة z "alçaklık, aşağı olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça danī "alçak, aşağı, beride olan" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça dss kökünden gelen dasīs veya dasīsat دسيس/دسيسة z "gizli amaçlar gütme, entrika" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dass دسّ z "saklama, gizleme, bir şeyin altına koyma" sözcüğünün sıfatıdır.
Arapça dnw kökünden gelen dunyāˀ دنياء z "aşağıda veya beri tarafta olan şey, yeryüzü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça danī "aşağı, beride" sözcüğünün tafdil dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için denaet maddesine bakınız.
Arapça blh kökünden gelen ablah أبله z "aptal" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça balāhat بلاهة z "aptal olma" sözcüğünün sıfatıdır.
Arapça Adb kökünden gelen ˀadīb أديب z "edep sahibi, edebiyatçı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için edep maddesine bakınız.
Arapça ḳll kökünden gelen aḳall أقلّ z "daha az, çok az" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ḳalīl قليل z "az" sözcüğünün tafdilidir.
Arapça Alm kökünden gelen ˀalīm أليم z "elem veren, acıtan" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için elem maddesine bakınız.
Arapça Amn kökünden gelen ˀamīn أمين z "güvenli, güvenilir" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için emanet maddesine bakınız.
Arapça Amr kökünden gelen ˀamīr أمير z "buyuran, komutan, bey, prens" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀamara أمر z "buyurdu" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için emir1 maddesine bakınız.
Arapça Asr kökünden gelen ˀasīr أسير z "tutsak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Akatça asīru "savaşta alınan tutsak" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça esēru "ödeme talep etmek, haraç almak" fiilinden türetilmiştir.
Arapça swd kökünden gelen aswad "siyah" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça fḳh kökünden gelen faḳīh فقيه z "bilgin, bilge, islam hukuku bilgini" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fiḳh sözcüğünün sıfatıdır. Daha fazla bilgi için fıkıh maddesine bakınız.
Arapça fḳr kökünden gelen faḳīr فقير z "yoksul" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice #pḳr פקר z "deli, delirmek" kökü ile eş kökenlidir. )
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.