Arapça Sıfat Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Arapça Sıfat Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Arapça Sıfat kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Arapça blḳ kökünden gelen ablaḳ أبلق z "siyahlı beyazlı (at rengi), yassı ve yuvarlak yüzlü (insan)" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ˁacazat عجزة z "acizler, düşkünler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁcz kökünden gelen ˁacīz عجيز z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için aciz maddesine bakınız.
Arapça ˁff kökünden gelen ˁafīf عفيف z "iffetli, temiz ahlak sahibi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaffa عفّ z "kaçındı, utandı" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için iffet maddesine bakınız.
Arapça Aχḏ kökünden gelen ˀaχīḏ أخيذ z "alan, alıcı" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ˀaχaḏa أخذ z "aldı" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için ahz maddesine bakınız.
Arapça ḥmḳ kökünden gelen aḥmaḳ أحمق z "aptal, budala" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamuḳa حمُق z "aptal idi" fiilinin sıfatıdır.
Arapça ḥmr kökünden gelen aḥmar أحمر z "et rengi, kırmızı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ˁḳm kökünden gelen ˁaḳīm عقيم z "kısır, verimsiz" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için akim maddesine bakınız.
Arapça ˁḳḳ kökünden gelen ˁaḳīḳ عقيق z "1. yarık, 2. bir tür değerli taş, agat" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ˁḳm kökünden gelen ˁaḳīm عقيم z "kısır, ürün vermeyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳm عقم z "kuruma, kısır kalma" sözcüğünün sıfatıdır. Daha fazla bilgi için akamet maddesine bakınız.
Arapça aḳribāˀ أقرباء z "yakınlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳrb kökünden gelen ḳarīb قريب z "yakın" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için kurb maddesine bakınız.
Arapça ˁlw kökünden gelen ˁālī عالي z "yüksek, üstün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalā veya ˁaliya علا‎ z "yüksek idi, yükseldi" fiilinin sıfatıdır.
Arapça ˁmḳ kökünden gelen ˁamīḳ عميق z "derin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁumḳ veya ˁamāḳat عمق/عماقة z "derin olma" sözcüğünün sıfatıdır.
Arapça ˁtḳ kökünden gelen ˁatīḳ عتيق z "1. eski, 2. sabık, azatlı köle" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁatiḳa عتق z "1. eskidi, yaşlandı, 2. (köle) azat edildi" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için ıtk maddesine bakınız.
Arapça ˁẓm kökünden gelen aˁẓam أعظم z "daha büyük, en büyük" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ˁaẓīm عظيم z "büyük" sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için azamet maddesine bakınız.
Arapça ˁẓm kökünden gelen ˁaẓīm عظيم z "büyük, yüce" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için azamet maddesine bakınız.
Arapça ˁzz kökünden gelen ˁazīz عزيز z "güçlü, yüce, soylu, egemen" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˁazīz עזיז z "güçlü" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice ˁaz עז z "güç, kuvvet" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için izzet maddesine bakınız.
Arapça bsṭ kökünden gelen basīṭ بسيط z "düz, engelsiz, kolay, yalın" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça basṭ بسط z "yayma, serme, açma" sözcüğünün sıfatıdır.
Arapça bdˁ kökünden gelen badīˁ بديع z "yeni, orijinal, emsalsiz, harikulade, güzel" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça badaˁa "yenilik yaptı" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için bidat maddesine bakınız.
Arapça blġ kökünden gelen balīġ بليغ z "güzel konuşan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça balāġat بلاغة z "güzel konuşma" sözcüğünün sıfatıdır. Daha fazla bilgi için belagat maddesine bakınız.
Arapça brA kökünden gelen bariyy برىّ z "muaf, aklanmış, kurtulmuş, azade" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baraˀa "aklandı, bir suç veya yükümlülükten azat oldu" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için beraat maddesine bakınız.
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.