Arapça Mimli Masdar Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Arapça Mimli Masdar Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Arapça Mimli Masdar kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Arapça lˁn kökünden gelen malˁanat ملعنة z "lanetli olma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için lanet maddesine bakınız.
Arapça rḳḳ kökünden gelen maraḳḳ veya marāḳḳ مرقّ/مراقّ z "karnın veya kulağın en nazik ve duyarlı kısmı" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça raḳḳa رقّ z "inceldi, incelik ve duyarlık gösterdi" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için rikkat maddesine bakınız.
Arapça rwm kökünden gelen marām مرام z "dilek, istek, arzu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rāma رام z "diledi, arzuladı" fiilinin masdarıdır.
Arapça rḥm kökünden gelen marḥamat مرحمة z "acıma, şefkat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḥima رحم z "merhamet etti, kucakladı, şefkat gösterdi" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için rahim1 maddesine bakınız.
Arapça swġ kökünden gelen masāġ مساغ z "kolaylık, açık kapı, izin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāġa ساغ z "(lokma) yutması kolay idi, kabul edilebilir idi, izinli idi " fiilinin masdarıdır.
Arapça swḥ kökünden gelen misāḥat مساحة z "arazi ölçümü, yüzölçümü, topografi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāḥat ساحة z "saha, alan" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için saha maddesine bakınız.
Arapça masāˁī مساعي z "emekler, gayretler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sˁy kökünden gelen masˁāˀ مسعاء z "emek, gayret" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için say maddesine bakınız.
Arapça srr kökünden gelen masarrat مسرّة z "neşe, sevinç, gülüş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sarra سرّ z "neşelendirdi, gıdıkladı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için sır1 maddesine bakınız.
Arapça slk kökünden gelen maslak مسلك z "1. yol, rota, 2. (mec.) yöntem, fikir akımı, hayatta tutulan yol" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sulūk سلوك z "bir yolu izleme, yol alma, seyahat etme " sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için süluk maddesine bakınız.
Arapça şḳḳ kökünden gelen maşaḳḳat مشقّة z "zahmet çekme, sıkıntıya girme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şık1 maddesine bakınız.
Arapça şˁl kökünden gelen maşˁalat مشعلة z "ışıma, ışık kaynağı, çıra" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şule maddesine bakınız.
Arapça şġl kökünden gelen maşġalat مشغلة z "uğraşı, iş güç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şuġl شغل z "meşgul olma, uğraşma, bir boşluğu veya alanı veya makamı işgal etme" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça şwr kökünden gelen maşwarat مشورة z "danışma, görüş alışverişinde bulunma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāra شار z "gösterdi" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için işaret maddesine bakınız.
Arapça wld kökünden gelen mawlid مولد z "doğum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walada ولد z "doğurdu" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için velet maddesine bakınız.
Arapça ymn kökünden gelen maymanat ميمنة z "uğur, kutluluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yamīn يمين z "sağ el" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için yemin maddesine bakınız.
Arapça zyd kökünden gelen mazād مزاد z "arttırma, açık arttırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zāda زاد z "arttı, çoğaldı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için ziyade maddesine bakınız.
Arapça ḏhb1 kökünden gelen maḏhab مذهب z "1. gidiş, yol, rota, 2. kanı, görüş, İslam hukukundaki ekollerden her biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏahaba ذهب z "gitti, bir yol izledi" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için zehap maddesine bakınız.
Arapça ḥbb2 kökünden gelen maḥabbat محبّة z "dost olma, sevme, ahbaplık" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen ḥubb حبّ z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Arapça ḥabba حبّ z "sevdi, dost idi" fiilinin masdarıdır.
Önceki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.