Arapça Mimli Masdar Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Arapça Mimli Masdar Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Arapça Mimli Masdar kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Arapça ˁyş kökünden gelen maˁāş معاش z "yaşam, geçinme, geçim, birine geçinmesi için ödenen para" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için maişet maddesine bakınız.
Arapça ġfr kökünden gelen maġfirat مغفرة z "merhamet, bağışlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġafara غفر z "merhamet etti, bağışladı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥrm kökünden gelen maḥram محرم z "yasak, tabu, kutsal, özel alana veya hareme ait olan" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için harem maddesine bakınız.
Arapça ˁyş kökünden gelen maˁīşat معيشة z "yaşam, geçim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāşa عاش z "yaşadı, geçindi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḳṣd kökünden gelen maḳṣad مقصد z "kasıt, amaç, hedef" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṣada قصد z "amaçladı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için kasıt maddesine bakınız.
Arapça nḳl kökünden gelen manḳal منقل z "taşıma, taşınır" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳala نقل z "taşıdı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için nakil maddesine bakınız.
Arapça nṭḳ kökünden gelen manṭiḳ منطق z "konuşma, söz söyleme (sanatı), mantık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṭaḳa نطق z "söyledi, konuştu" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için nutuk maddesine bakınız.
Arapça ˁrf kökünden gelen maˁrifat معرفة z "pratik bilgi, beceri, hüner, irfan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁarafa عرف z "bildi, öğrendi" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için irfan maddesine bakınız.
İngilizce masala "(Hint mutfağında) baharat karışımı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Urduca maṣālaḥ "gereçler, levazımat, (Hint mutfağında) baharat karışımı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça maṣāliḥ مصالح z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣlḥ kökünden gelen maṣlaḥat مصلحة‎ z "iş güç, gereç, amaca hizmet eden şey" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için maslahat maddesine bakınız.
Arapça ṣlḥ kökünden gelen maṣlaḥat مصلحة z "işin hayırlısını yapma, idare etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣalaḥa "iyi ve hayırlı idi" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için sulh maddesine bakınız.
Arapça ṣrf kökünden gelen maṣraf مصرف z "harcama, gider" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣarf sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için sarf maddesine bakınız.
Arapça Atm kökünden gelen maˀtam مأتم z "cenaze töreni, cenazede ağıt yakan kadınlar topluluğu" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ṭrḥ kökünden gelen maṭraḥ مطرح z "1. atılan şey, atkı, atış, 2. yere serilen yaygı veya minder" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭrḥ kökünden gelen ṭarḥ طرح z "atma, aritmetikte çıkarma işlemi" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için tarh maddesine bakınız.
Arapça ḍrr kökünden gelen maḍarrat مضرّة z "zarar verme, zarar, ziyan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍarra ضرّ z "zarar verdi" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için zarar maddesine bakınız.
Arapça ˁḏr kökünden gelen maˁḏirat معذرة z "affetme, bağışlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḏara عذر z "bağışladı" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için özür maddesine bakınız.
Arapça Awl kökünden gelen maˀāl مآل z "çeviri, yorum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça āla آل z "döndü" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için alet maddesine bakınız.
Arapça blġ kökünden gelen mablaġ مبلغ z "varılan tutar, toplam" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için büluğ maddesine bakınız.
Arapça dwr kökünden gelen madār مدار z "1. döngü, yörünge, 2. etrafında dönülen şey, eksen, merkez, bahis konusu olan şey, 3. dönülen yer, göz çukuru" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için devir maddesine bakınız.
Arapça hyb kökünden gelen mahābat مهابة z "heybet, azamet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen haybat هيبة z sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için heybet maddesine bakınız.
Arapça malāmī veya malāmatī ملامى/ملامتى z "9. yy'da Horasan'da doğan bir sufi hareketi ve bunun mensubu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lwm kökünden gelen malāmat ملامة z "ayıplama, azarlama, takbih" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça lāma لام z "ayıpladı, takbih etti" fiilinin masdarıdır.
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.