Arapça Meslek Adı Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Arapça Meslek Adı Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Arapça Meslek Adı kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Arapça ġmz kökünden gelen ġammāz غمّاز z "1. göz kırpan, 2. biri aleyhine kötü söz söyleyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġamz غمز z "1. göz kırpma, 2. biri hakkında kötü söz söyleme" sözcüğünün meslek adıdır. Daha fazla bilgi için gamze maddesine bakınız.
Arapça ḳwd kökünden gelen ḳawwād قوّاد z "muhabbet tellalı, fuhuşa aracılık eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāda قاد z "önayak oldu, iş bitirdi" fiilinin meslek adıdır.
Arapça ḥkk kökünden gelen ḥakkāk حكّاك z "hakkedici, oymacı, kalemkâr" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakk حكّ z "oyma" sözcüğünün meslek adıdır. Daha fazla bilgi için hak2 maddesine bakınız.
Arapça ḥlc kökünden gelen ḥallāc حلّاج z "pamuk atıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥalc حلج z "pamuk atma" sözcüğünün meslek adıdır.
Arapça ḥml kökünden gelen ḥammāl حمّال z "yük taşıyıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamala "yük taşıdı" fiilinin meslek adıdır. Daha fazla bilgi için haml maddesine bakınız.
Arapça ḥmm kökünden gelen ḥammām حمّام z "'çok ısıtan', ılıca, kaplıca" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için humma maddesine bakınız.
Arapça ḥss kökünden gelen ḥassās حسّاس z "çok hisseden, duyarlı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için his maddesine bakınız.
Arapça χṭṭ kökünden gelen χaṭṭāṭ خطّاط z "çizimci" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hat maddesine bakınız.
Arapça ḳhr kökünden gelen ḳahhār قهّار z "çok kahreden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳahara "yendi, ezdi, kahretti" fiilinin meslek adıdır. Daha fazla bilgi için kahır maddesine bakınız.
Arapça ḳlş kökünden gelen ḳallāş قلّاش z "cimri, sefil, aşağı tabakadan kimse" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḳṣb kökünden gelen ḳaṣṣāb قصّاب z "kesimci, et kesip satan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṣb "kesme" sözcüğünün meslek adıdır. Daha fazla bilgi için kasaba maddesine bakınız.
Arapça χff kökünden gelen χaffāf خفّاف z "ayakkabıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χuff خفّ z "ince deriden yapılan hafif topuksuz terlik" sözcüğünün meslek adıdır. Bu sözcük Arapça χaffa خفّ z "hafif idi" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için hafif maddesine bakınız.
Arapça ḳwl kökünden gelen ḳawwāl قوّال z "1. çok konuşan, geveze, 2. gezgin şarkıcı, davul ve flüt eşliğinde ilahi okuyan kimse" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için kavil maddesine bakınız.
Arapça ḳws kökünden gelen ḳawwās قوّاس z "1. yay çeken, okçu, 2. ok ve yay taşıyan muhafız" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaws قوس z "yay" sözcüğünün meslek adıdır. Daha fazla bilgi için kavis maddesine bakınız.
Arapça ḳzz kökünden gelen ḳazzāz قزّاز z "ipek tüccarı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳazz قزّ z "çiğ ipek" sözcüğünün meslek adıdır. Bu sözcük Farsça aynı anlama gelen ḳaz قز z sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḳlb kökünden gelen ḳallāb قلّاب z "çıkrık, iplik eğirme çarkı" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça ḳalaba قلب z "çevirdi, döndürdü" fiilinin meslek adıdır. Daha fazla bilgi için kalp2 maddesine bakınız.
Arapça mwl kökünden gelen mawwāl موّال z "şarkı söyleyerek dolaşan dilenci, dilenci şarkısı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça mdh kökünden gelen maddāh مدّاه z "medhedici, övgü düzen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça madh مده z "övme" sözcüğünün meslek adıdır. Daha fazla bilgi için meth maddesine bakınız.
Arapça mkr kökünden gelen makkār مكّار z "hilebaz, dolandırıcı" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça makara مكر z "kandırdı, dolandırdı" fiilinin meslek adıdır.
Arapça myl kökünden gelen mayyāl ميّال z "eğimli, eğilimli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça māla "eğildi" fiilinin meslek adıdır. Daha fazla bilgi için meyil maddesine bakınız.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.