Arapça Meslek Adı Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Arapça Meslek Adı Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Arapça Meslek Adı kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Fransızca albatros "bir tür deniz kuşu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce alcatraz "balıkçıl kuşu, pelikan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ġṭs kökünden gelen al-ġaṭṭās الغطّاس z "dalgıç" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Arapça ˁlm kökünden gelen ˁallāmat علّامة z "çok bilen, çok alim, en alim" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ilim maddesine bakınız.
Arapça ˁṭr kökünden gelen ˁaṭṭār عطّار z "ıtır satan, baharatçı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁiṭr عطر z "ıtır" sözcüğünün meslek adıdır. Daha fazla bilgi için ıtır maddesine bakınız.
Arapça ˁyr kökünden gelen ˁayyār عيّار z "gezgin, serseri, arsız, hergele" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāra عار z "gezdi, (yaban eşekleri gibi) sağa sola seğirtti" fiilinin meslek adıdır.
Arapça ˁayyāş عيّاش z "iyi (bolluk içinde) yaşayan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁyş kökünden gelen ˁāşa عاش z "yaşadı, geçindi" fiilinin meslek adıdır. Daha fazla bilgi için maişet maddesine bakınız.
Arapça bḳl kökünden gelen baḳḳāl بقّال z "sebze satan kimse, manav, bostancı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḳl بقل z "sebze" sözcüğünün meslek adıdır. Daha fazla bilgi için bakla maddesine bakınız.
Arapça bṭl kökünden gelen baṭṭāl بطّال z "hükümsüz, geçersiz" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için butlan maddesine bakınız.
Arapça brḳ kökünden gelen barrāḳ برّاق z "çok parlak, ışıltılı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baraḳa برق z "parladı, ışıldadı, kıvılcımlandı" fiilinin meslek adıdır.
Arapça bwb kökünden gelen bawwāb بوّاب z "kapıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bāb باب z "kapı" sözcüğünün meslek adıdır. Daha fazla bilgi için bap maddesine bakınız.
Arapça bzz kökünden gelen bazzāz بزّاز z "kumaş tüccarı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bazz بزّ z "kumaş" sözcüğünün meslek adıdır. Daha fazla bilgi için bez1 maddesine bakınız.
Arapça cbr kökünden gelen cabbār جبّار z "cebir kullanan, despot, Allahın sıfatlarından biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cabara جبر z "güç kullandı" fiilinin meslek adıdır. Daha fazla bilgi için cebir maddesine bakınız.
Arapça cld kökünden gelen callād جلّاد z "kırbaçlayıcı [esk.], işkence ve idam görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça calada جلد z "suya veya deriye vuruş sesi çıkardı, kırbaçladı, tokatladı" fiilinin meslek adıdır. Daha fazla bilgi için cilt maddesine bakınız.
Arapça crḥ kökünden gelen carrāḥ جرّاح z "ameliyat eden, cerrah" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice garāχ גרח z "cerrah" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için cerh maddesine bakınız.
Arapça cwl kökünden gelen cawwāl جوّال z "cevelan eden, çok dolanan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cāla جال z "döndü, dolaştı" fiilinin meslek adıdır. Daha fazla bilgi için cevelan maddesine bakınız.
Arapça dcl kökünden gelen daccāl دجّال z "İslami inanca göre kıyametten önce yeryüzüne gelecek olan sahte mesih" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice daggalā דגלא z "kandırıcı, sahteci" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #dgl דגל z "kandırma, görünme" kökünden türetilmiştir. (NOT: Aramice/Süryanice kök Akatça dagālu "bakma, görme" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça fˁl kökünden gelen faˁˁāl فعّال z "çok etkin, eylemli" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fiil maddesine bakınız.
Arapça flḥ kökünden gelen fallāḥ فلّاح z "çiftçi, toprak işçisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça falḥ فلح z "yarma, toprağı sürme" sözcüğünün meslek adıdır. Daha fazla bilgi için felah maddesine bakınız.
Arapça ftn kökünden gelen fattān فتّان z "fitne eden, sınayan" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fitne maddesine bakınız.
Arapça ġdr kökünden gelen ġaddār غدّار z "zalim, kıyıcı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için gadir maddesine bakınız.
Arapça ġfr kökünden gelen ġaffār غفّار z "çok bağışlayıcı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mağfiret maddesine bakınız.
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.