Arapça Masdar Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Arapça Masdar Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Arapça Masdar kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Arapça bdl kökünden gelen badal بدل z "1. yerine geçme, eşdeğer olma, 2. karşılık, eşdeğer" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça bdn kökünden gelen badan بدن z "1. insan gövdesi, torso, 2. kolsuz kısa gömlek veya zırh" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça bdr kökünden gelen badr بدر z "dolunay" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça bAs kökünden gelen baˀas بأس z "1. zor, güç, 2. zarar, sakınca" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça bḳy kökünden gelen baḳāˀ بقاء z "artma, arta kalma, kalıcı olma" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça blw kökünden gelen balāˀ بلاء z "sınav, zorluk, büyük sıkıntı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça balā بلاء z "sınadı, mihenk taşına vurdu, denedi" fiilinin masdarıdır.
Arapça blġ kökünden gelen balāġat بلاغة z "bilgide ve özellikle retorikte yetkin olma, güzel söyleme yeteneği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bulūġ بلوغ z "erme, varma, yetişme" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için büluğ maddesine bakınız.
Arapça brA kökünden gelen barāˀat براءة z "aklanma, muaf olma, bir suç veya borçtan kurtulma" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça bşr kökünden gelen başārat بشارة z "iyi haber, müjde" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen buşrā بشرَى z fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için büşra maddesine bakınız.
Arapça bşş kökünden gelen başūş بشوش z "güleryüzlü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça başş veya başāşat بشّ/بشاشة z "yüzü gülme" sözcüğünün ismi mübalağasıdır.
Arapça bwl kökünden gelen bawl بول z "işeme, idrar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bāla بال z "işedi, şarıl şarıl akıttı" fiilinin masdarıdır.
Arapça byn kökünden gelen bayān بيان z "1. açma, ayırma, aydınlanma, 2. açıklama, açıkça söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bāna بان z "1. açık ve belirgin oldu, 2. ayrıldı, ayrıştı" fiilinin masdarıdır.
Arapça byḍ kökünden gelen bayāḍ بياض z "beyaz olma, beyazlık, beyaz renk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça abyaḍ أبيض z "beyaz (sıfat)" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça byt kökünden gelen bayt بيت z "1. ev, hane, 2. şiirde kıta" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça bzr kökünden gelen bazr بزر z "1. tohum atma, saçma, 2. tohum" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça byˁ kökünden gelen bayˁat بيعة z "el sıkışma, anlaşma, kölelik veya itaat sözleşmesi yapma, egemen olarak tanıma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için bayi maddesine bakınız.
Arapça bdA kökünden gelen bidāˀat بداءة z "başlama, başlangıç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça badaˀa بدء z "başladı, yeniledi" fiilinin masdarıdır.
Arapça bkr kökünden gelen bikr بكر z "1. ilk doğan evlat, genç kız veya erkek (isim), 2. yeni, taze, turfanda (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bakr بكر z "deve yavrusu" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça bny kökünden gelen bināˀ بناء z "yapı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça banā بنا z "yaptı, inşa etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça bġḍ kökünden gelen buġḍ بغض z "kin, nefret" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baġuḍa بغُض z "nefret etti" fiilinin masdarıdır.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.