Arapça Masdar Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Arapça Masdar Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Arapça Masdar kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Arapça ˁwr kökünden gelen ˁawrat عورة z "1. ayıplı ve özürlü olma, ayıp, kusur, 2. edep yerleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ˁerwah ערוה z "çıplaklık, edep yerleri, ayıp" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice #ˁrh ערה z "çıplak olma, (edep yerlerini) örtmeme" kökünden türetilmiştir. (NOT: İbranice kök Akatça ūru "(özellikle kadının) edep yeri" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için ari1 maddesine bakınız.
Arapça ˁyn kökünden gelen ˁiyān عيان z "bir şeyi açıkça görme, aşikâr olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁayn عين z "göz" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için ayn maddesine bakınız.
Arapça ˁyr2 kökünden gelen ˁiyār عيار z "standart, altın ve gümüşün saflık ölçüsü, saatin hassas ölçümü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice #ˁyr עיר z "gözetme, gözünü üzerinden eksik etmeme" kökü ile eş kökenlidir.
Arapça ˁyb kökünden gelen ˁayb عيب z "kusur, hata, utanacak şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāba عاب z "kusurlu idi, kusur etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça ˁyn kökünden gelen ˁayn عين z "1. göz, 2. göze, pınar, 3. seçkin kimse, zat, 4. bir şeyin ta kendisi, muayyen ve mahsus olan şey, 5. İslam hukukunda maddi değeri olan nesne, mal, 6. Arap alfabesinde bir harf" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ˁayin עין z "göz" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen īnu sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ˁẓm kökünden gelen ˁaẓāmat عظامة z "aşırı derecede büyük olma, muazzam olma, yücelik" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ˁḏb kökünden gelen ˁaḏāb عذاب z "1. acı verme, 2. acı, eziyet, işkence" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ˁzl kökünden gelen ˁazl عزل z "ayırma, uzaklaştırma, görevden alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁazala عزل z "ayırdı, uzaklaştırdı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ˁzm kökünden gelen ˁazm عزم z "niyet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁazama "niyet etti, yola koyuldu" fiilinin masdarıdır.
Arapça ˁzm kökünden gelen ˁazīmat عيمة z "yola çıkma, niyet etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁazima "niyet etti" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için azim1 maddesine bakınız.
Arapça bdr kökünden gelen bādirat بادرة z "öfke ve düşüncesizlikle yapılan şey veya söylenen söz ve bundan kaynaklanan kötülük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça budūr بدور z "aniden gelme" sözcüğünün fail dişil (müennes, feminine) halidir.
Arapça bġy kökünden gelen bāġī باغى z "(birinin malına veya hakkına) göz diken, zalim, fahiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baġy بغى z "hakkı olmayana göz dikme, zorla alma, zulmetme" sözcüğünün failidir.
Arapça bhr kökünden gelen bahār بهار z "1. güzel kokulu bir bitki, buphthalmum, 2. çölde yağmurdan sonra açan bitkilerin genel adı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça bahār بهار z "ilkbahar" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için bahar1 maddesine bakınız.
Arapça bḥs̠ kökünden gelen baḥs̠ بحث z "1. soruşturma, araştırma, bir konuyu etraflıca tartışma, münazaa, söz yarıştırma, 2. tartışılan konu" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça brz kökünden gelen bāriz بارز z "ortaya çıkan, çıkıntı, yüksek, aşikâr" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça burūz بروز z "çıkma, ortaya çıkma, kendini gösterme" sözcüğünün failidir.
Arapça bṣr kökünden gelen baṣīrat بصيرة z "kavrayış, sezgi, insight" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baṣar بصر z "görme yeteneği" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça bsṭ kökünden gelen basīṭ بسيط z "düz, engelsiz, kolay, yalın" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça basṭ بسط z "yayma, serme, açma" sözcüğünün sıfatıdır.
Arapça bṭn kökünden gelen baṭn بطن z "karın, rahim" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça bwr kökünden gelen bāˀir بائر z "işlenmeyen toprak, yaban" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bawār بوار z "(toprak) boş durma, nadasa bırakılma, işe yaramama" sözcüğünün failidir.
Arapça byˁ kökünden gelen bāyiˁ بايع z "satan, satıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bayˁ بيع z "satma, satış için anlaşma" sözcüğünün failidir.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.