Arapça Masdar Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Arapça Masdar Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Arapça Masdar kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Arapça ˁḳd kökünden gelen ˁaḳd عقد z "1. toplama, bağlama, 2. bağ, düğüm, sözleşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳada عقد z "bağladı, düğümledi, ilikledi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ˁlḳ kökünden gelen ˁalāḳat علاقة z "bağlanma, ilgilenme, ilişki, ilgi, bağlantı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalaḳ علق z "asılma, sarkma" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ˁalanī علنى z "gizli olmayan, açık ve aşikâr olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁln kökünden gelen ˁalan علن z "açık ve aşikâr olma" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça ˁalana علن z "açığa çıktı, aşikâr oldu" fiilinin masdarıdır.
Arapça Awl kökünden gelen ālat آلة z "araç, aygıt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀawl veya maˀāl أول/مآل z "dönme" sözcüğünün ismi merresidir.
Fransızca almanach "yıllık, salname, çeşitli bilgiler içeren takvim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen almanac sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1267 Roger Bacon, İng. düşünür.) Bu sözcük Arapça nḳḥ kökünden gelen al-munaḳḳaḥ المنقّح z "gözden geçirilmiş, redakte edilmiş, özetlenmiş (yazı)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tanḳīḥ تنقيح z "bir kitabı redakte etme, fazlasını kesme, kısaltma, özetleme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Arapça sözcük Arapça naḳḥ نقح z "budama" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Arapça ˁml kökünden gelen ˁamal عمل z "çalışma, iş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamala "çalıştı, iş yaptı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ˁmḳ kökünden gelen ˁamīḳ عميق z "derin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁumḳ veya ˁamāḳat عمق/عماقة z "derin olma" sözcüğünün sıfatıdır.
Arapça aˁrāḍ أعراض z "semptomlar, arızalar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁrḍ kökünden gelen ˁaraḍ عرض z "1. karşısına çıkma, belirme, 2. tıpta semptom, felsefede accidens" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için arz1 maddesine bakınız.
Arapça ˁry kökünden gelen ˁārī عاري z "çıplak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁury veya ˁuryat عرى/عرية z "çıplak olma" sözcüğünün failidir.
Arapça ˁrḍ kökünden gelen ˁarḍ عرض z "1. önüne çıkma, ortaya koyma, sunma, önerme, 2. en, coğrafyada enlem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaraḍa عرض z "önüne çıktı, belirdi" fiilinin masdarıdır.
Arapça Arḍ kökünden gelen ˀarḍ أرض z "1. yer, yeryüzü, ülke, 2. en, genişlik" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça Aṣl kökünden gelen ˀaṣālat أصالة z "köklü olma, esaslı ve sağlam olma, soylu olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀaṣl أصل z "kök, soy" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için asıl maddesine bakınız.
Arapça Aṣl kökünden gelen ˀaṣl أصل z "kök, soy, ilke, temel, öz, esas" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ˁşḳ kökünden gelen ˁişḳ عشق z "şiddetle sevme, şiddetli ve yakıcı sevgi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaşaḳa عشقة z "1. sarmaştı, sıkıca sarıldı, 2. aşık oldu" sözcüğünün masdarıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ˁāşaḳ עָשַׁף z "karışma, haşır neşir olma, bir şeyle uğraşma" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ˁṭl kökünden gelen ˁaṭālat عطالة z "1. hareketsiz ve başıboş olma, 2. boşluk, işsizlik, hareketsizlik, tatil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen ˁaṭal عطل z sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ˁṭf kökünden gelen ˁaṭf عطف z "1. eğilme, dönme, meyletme, 2. gramerde bağlaç veya tamlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṭafa عطف z "eğdi, büktü, bağladı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ˁṭf kökünden gelen ˁāṭifat عاطفة z "meyil, eğilim" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için atıf maddesine bakınız.
Arapça ˁṭw kökünden gelen ˁaṭiyyat عطيّة z "hediye, ödül" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṭāˀ عطاء z "verme, hediye" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça yazılı örneği bulunmayan *ˁawanat عونة z "yardımcılar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁwn kökünden gelen ˁawn عون z "1. yardım etme, 2. yardımcı" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça ˁāna عا‎ن z "yardım etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça ˁwd kökünden gelen ˁawdat عودة z "geri gelme, dönme, yineleme" sözcüğünden alıntıdır.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.