Almanca Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Almanca Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Almanca kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

İngilizce hamster "bir tür küçük kemirgen" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Almanca aynı anlama gelen hamster sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca hamustro sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Slavca aynı anlama gelen χoměstorb sözcüğünden alıntıdır.
Rusça kapusta капуста z "lahana" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Eski Yüksek Almanca kapuz "1. baş, kafa, 2. lahana" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince caput, capit- "baş" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kapital maddesine bakınız.
Fransızca cobalte "metalik bir element" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yüksek Almanca kobolt "maden ocaklarında yaşadığına inanılan cin" sözcüğünden alıntıdır.
Almanca mark "Alman para birimi" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Eski Yüksek Almanca mark "1. işaret, damga, 2. 8 ons eşdeğeri altın ve gümüş tartı birimi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *markō "sınır işareti, im, sınır" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *merg- "işaret, sınır" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için marj maddesine bakınız.
İtalyanca aynı anlama gelen merlano sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen merlangus veya merlingus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca merling "deniz yavrusu" sözcüğünden alıntıdır.
Macarca palack "şişe, matara" sözcüğünden alıntıdır. Macarca sözcük Eski Yüksek Almanca aynı anlama gelen flaska sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Sırpça plug "toprağı yarmak için öküzler tarafından çekilen demir alet" sözcüğünden alıntıdır. Sırpça sözcük Eski Yüksek Almanca aynı anlama gelen plug sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Kelt dillerinde aynı anlama gelen plov- sözcüğünden alıntıdır.
İtalyanca slabri "Doğu Akdeniz'e özgü tek yelkenli balıkçı kayığı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: İtalyanca sözcük Fransızca slabre "Kuzey Denizinde ringa balığı avında kullanılan bir tür tek yelkenli tekne" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Holandaca aynı anlama gelen sloep sözcüğü ile eş kökenlidir. Holandaca sözcük Eski Yüksek Almanca slēpper "çekici, trol" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. ) Daha fazla bilgi için şilep maddesine bakınız.
İngilizce smiley "'gülümseyen', gülümseyen yüz şeklinde simge" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to smile "gülümsemek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca aynı anlama gelen smîlan sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Germence biçiminden evrilmiştir.
Macarca szóba "çiniden yapılan ev hamamı" sözcüğünden alıntıdır. Macarca sözcük Eski Yüksek Almanca stuba sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *extupa sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için etüv maddesine bakınız.
Fransızca teuton "Alman, özellikle eski Alman kavimleri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince Teutones "Romalıların Germen kavimlerine verdiği ad" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca theuda "halk, kavim" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Almanca panzer "zırh, zırhlı araç, tank" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Eski Fransızca pancier "karınlık, böğür zırhı" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca pance "böğür" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen pantex, pantic- sözcüğünden alıntıdır.
Almanca schablone "kartondan kesilerek çıkartılmış kalıp" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük EHol scampelioen "model, nümune" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
İngilizce folklore "halk töre ve gelenekleri" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1846 William John Thomas, İng. yazar.) İngilizce sözcük İngilizce folk "halk" ve İngilizce lore "öğreti, geleneksel bilgiler" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen lār sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Almanca lehre "öğreti" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için folk maddesine bakınız.
Fransızca vampire "kan emici efsane varlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen vampir sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Macarca aynı anlama gelen vámpír sözcüğü ile eş kökenlidir. Macarca sözcük Sırpça aynı anlama gelen vampir sözcüğü ile eş kökenlidir. Sırpça sözcük Eski Slavca aynı anlama gelen opiri sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca mantisse "logaritmanın ondalık kısmı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen mantissa sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mantisa "tartı fazlası" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Etrüskçe "fazla" bir sözcükten alıntıdır.
Almanca Asbest veya İngilizce asbestos "ateşten etkilenmeyen bir silikon minerali, amyant" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ásbestos ἄσβεστος z "'sönmez', ateşten etkilenmeyen bir silikon minerali, amyant" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca sbennýnai, sbest- σβεννύναι z "sönmek" fiilinden an+ önekiyle türetilmiştir.
Almanca dekan "üniversitede bölüm başkanı" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Geç Latince decanus "kilise hiyerarşisinde bir rütbe" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dekanós δεκανός z "onbaşı, on kişinin yöneticisi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca déka δέκα z "on" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için deka+ maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce dynamo "elektrik akımını güce dönüştüren motor" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen dynamo­elektrische maschine deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1867 Werner Siemens, Alm. mühendis (1816-92).) Bu sözcük Eski Yunanca dynámis δυνάμις z "güç " sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dinamik maddesine bakınız.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.