Akatça Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Akatça Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Akatça kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Arapça ˀabābīl "Kuran'da anılan efsanevi bir kuş türü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Akatça ibbiltu "bir tür kuş" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça Acr kökünden gelen ˀacr أجر z "ücret, emeğe karşılık ödenen şey" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ˀagr אגר z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen agaru sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ve Farsça almās ألماس z "değerli taşların en serti, elmas" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) almās "metallerin en serti, çelik" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça elmēşu "değerli bir metal; parlak, parıldayan (tanrılara özgü bir sıfat)" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça Amr kökünden gelen ˀamr أمر z "1. buyruk, 2. iş, maslahat, olgu, şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀamara أمر z "belirledi, buyurdu" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #Amr אמר z "belirtmek" kökü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice kök Akatça amāru "görmek, farkına varmak" fiili ile eş kökenlidir. )
Arapça Asr kökünden gelen ˀasīr أسير z "tutsak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Akatça asīru "savaşta alınan tutsak" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça esēru "ödeme talep etmek, haraç almak" fiilinden türetilmiştir.
Arapça aylūl أيلول z "Rumi takvimin yedinci ayı " sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˀelūl אלול z "Arami/İbrani takviminin altıncı ayı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça elūlu "hasat, bağbozumu" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça flk kökünden gelen falak فلك z "1. çıkrık, çark, 2. yıldızların döner küresi, 3. talih, baht" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice pelekā פלכא z "çark, çıkrık" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Fenike dilinde pelekum "yün eğirme çıkrığı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça palāku "dönme, çevirme" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça fsχ kökünden gelen fasχ فسخ z "1. kol veya bacağını çıkarma, sakatlama 2. hukuken geçersiz kılma, bir borcu veya yükümlülüğü ortadan kaldırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fasaχa فسخ z "sakatladı, hukuken geçersiz kıldı" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice pisēχ פִסֵח z "sakat, topal" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen pissū sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça fustān فستان z "geniş dökümlü kadın etekliği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *peştā פשתא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice peşet פשת z "keten kumaş" sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça piştu "keten" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ftl kökünden gelen fatīl فتيل z "burma suretiyle yapılan ip" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fatl فتل z "burma, ip örme" sözcüğünün sıfatıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice pātīl פתיל z "örme ip" sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça patālu "kıvırma, ip örme" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça ġrb kökünden gelen ġarb غرب z "günbatımı, batı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaraba غرب z "1. ayrıldı, uzaklaştı, (gün) battı, 2. ayrı idi, yabancı veya tuhaf idi" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice ˁrēbā ערבא z "gün batımı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen erēbu sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça ġzl kökünden gelen ġazāl غزال z "ceylan, antilop" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ˁuzīlā sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen χuzālu veya uzālu sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça kbş kökünden gelen kabş كبش z "koyun veya keçinin erkeği, koç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice kbş kökünden gelen kewş כֶּבְשׁ z "bir yaşını aşmış erkek koyun" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice kbş kökünden gelen aynı anlama gelen kewes כֶּבֶשׂ z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça kabsu "erkek koyun" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ḥkk kökünden gelen ḥakk حكّ z "oyma, kazıma, kalemkâri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakka حكّ z "(metal veya ağacı) oydu, kazıdı" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Akatça ekēku "kazımak, kaşımak" fiili ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için hak1 maddesine bakınız.
Arapça ḥncr kökünden gelen ḥancarat حنجرة z "boğazın üst kısmı, gırtlak, veya boğazı kapatan kas" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice aynı anlama gelen gargeret גרגרת z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen gangaritu sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça ḥbs kökünden gelen ḥabs حبس z "1. tutsak etme, kapatma, 2. tutsaklık yeri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥabasa حبس z "kıstı, kısıtladı, kapattı, hapsetti" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #χbş חבש z "bağlama - özellikle sarık veya baş örtüsü, kuşak, at koşumu" kökü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice kök Akatça abāşu "bağlama" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça χarrūb veya χarnūb خرّوب/خرنوب z "keçiboynuzu" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḥarrūb חרוב z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen harūbu sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Akatça sözcük Sumerce aynı anlama gelen harub sözcüğünden alıntıdır.
Arapça χṭṭ kökünden gelen χaṭṭ خطّ z "1. çizgi çizme, yazı yazma, 2. çizgi, çizim sanatı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Akatça χaṭāṭu "kazıma, çentme, taş üzerine yazma" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça χayl خيل z "at sürüsü, süvari takımı, aşiret, güruh, ordu" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice χeylā חילא z "ordu" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen ellatu sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça hlk kökünden gelen halāk هلاك z "tükenme, bitme, mahv" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça halaka هلك z "tükendi" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #hlk הלכ z "gitme, yürüme" kökü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice kök Akatça aynı anlama gelen alāku sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.