Afrikaans Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Afrikaans Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Afrikaans kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

İngilizce apartheid "Güney Afrika Cumhuriyetinde eskiden uygulanan ırk ayrımı sistemi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Afrikaans dilinde apartheid "ayrı-olma, ayrılık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Afrikaans dilinde apart "ayrı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca aynı anlama gelen à part deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Latince pars, part- sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için parsel maddesine bakınız.
İngilizce commando "özel eğitim görmüş savaş birliği" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Afrikaans dilinde kommando "1. emir, kumanda, 2. her türlü askeri birlik" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için manda2 maddesine bakınız.
İngilizce trekking "zor doğa koşullarında spor amacıyla uzun yürüyüş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Afrikaans dilinde trek "göç, sürgün, uzun yolculuk" sözcüğünden +ing sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Holandaca treken "çekmek, sürüklemek" fiilinden türetilmiştir. Holandaca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *tragh- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.