Ad Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Ad Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Ad kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Arapça ˁdl kökünden gelen ˁadl عدل z "1. dengeleme, adil olma, hak gözetme, 2. adalet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen ˁadālat عدالة z sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ˁadlī عدلى z "adalete ilişkin, adalete ait" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için adl maddesine bakınız.
Arapça ˁff kökünden gelen ˁafīf عفيف z "iffetli, temiz ahlak sahibi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaffa عفّ z "kaçındı, utandı" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için iffet maddesine bakınız.
Arapça āfyūn آفيون z "afyon" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ópion όπιον z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ópos όπος z "özsuyu, reçine, özellikle afyon özü" sözcüğünden +ion sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sokwo- "özsuyu, reçine" biçiminden evrilmiştir.
Arapça aḥfād أحفاد z "torunlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥfd kökünden gelen ḥafīd حفيد z "torun" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için hafit maddesine bakınız.
Arapça Aχḏ kökünden gelen ˀaχīḏ أخيذ z "alan, alıcı" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ˀaχaḏa أخذ z "aldı" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için ahz maddesine bakınız.
Arapça aχlāḳ أخلاق z "yaradılış, huylar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χlḳ kökünden gelen χulḳ خلق z "yaradılış" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için halk2 maddesine bakınız.
Arapça ḥmḳ kökünden gelen aḥmaḳ أحمق z "aptal, budala" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamuḳa حمُق z "aptal idi" fiilinin sıfatıdır.
Arapça ḥmr kökünden gelen aḥmar أحمر z "et rengi, kırmızı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça aχşab sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χşb kökünden gelen χaşab خشب z "ağaç" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça χaşaba خشب z "(metal veya başka maddeyi) rendeledi, kabataslak yaptı" fiili ile eş kökenlidir.
Arapça Aχḏ kökünden gelen ˀaχḏ أخذ z "alma, kabul etme, zorla alma, esir alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀaχaḏa أخذ z "aldı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ˁāˀidāt عائدات z "gelirler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁwd kökünden gelen ˁāˀidat عائدة z "gelir, rant, bir yatırımdan geri gelen" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça ˁāda عاد z "geri geldi" fiilinin fail dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için avdet maddesine bakınız.
Arapça ˁḳm kökünden gelen ˁaḳīm عقيم z "kısır, verimsiz" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için akim maddesine bakınız.
Arapça ḳdm kökünden gelen aḳdam أقدم z "daha eski, en önceki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳadīm "eski, önceki" sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için kadim maddesine bakınız.
Arapça ˁḳd kökünden gelen ˁaḳīdat عقيدة z "1. katılaşmış şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳada عقد z "düğümledi, bağladı, (alçı) dondurdu, (bal) katılaştırdı" fiilinin sıfat dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için akit maddesine bakınız.
Arapça ˁḳd kökünden gelen ˁaḳīdat عقيدة z "kesin sayılan ilke veya öğreti, aksiyom" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳada عقد z "düğümledi, bağladı, katılaştırdı" fiilinin sıfat dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için akit maddesine bakınız.
Arapça ˁkf kökünden gelen ˁākif عاكف z "adayan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁakafa عكف z "adadı, kendini verdi, meşgul oldu, müptela oldu" fiilinin failidir.
Arapça ˁḳḳ kökünden gelen ˁaḳīḳ عقيق z "1. yarık, 2. bir tür değerli taş, agat" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ˁḳm kökünden gelen ˁaḳīm عقيم z "kısır, ürün vermeyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳm عقم z "kuruma, kısır kalma" sözcüğünün sıfatıdır. Daha fazla bilgi için akamet maddesine bakınız.
Arapça ˁḳd kökünden gelen ˁaḳd عقد z "1. toplama, bağlama, 2. bağ, düğüm, sözleşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳada عقد z "bağladı, düğümledi, ilikledi" fiilinin masdarıdır.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.