İtalyanca Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

İtalyanca Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki İtalyanca kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

İtalyanca (Ceneviz lehçesinde) tersanà "gemi imalathanesi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Arapça dāru-ṣ-ṣanāˁat دار الصناعة z "yapım evi, her çeşit imalathane, fabrika" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için dar2, zanaat maddelerine bakınız.
İtalyanca aynı anlama gelen Europa sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen Europa sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca Europē ευροπη z "Batı ülkelerinin genel adı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Aramice/Süryanice ˁrēbā ערבא z "gün batımı, Batı" sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen erēbu sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için garp maddesine bakınız.
İtalyanca caparra "alışverişe mahsuben yapılan ön ödeme, pey akçesi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca capo "baş, ön" (NOT: Bu sözcük Latince caput "baş" sözcüğünden evrilmiştir. ) ve İtalyanca arrabo "kaparo" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İtalyanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen arrhabōn αῥραβων z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Aramice/Süryanice ˁrābōn ערבון z "güvence, pey, kaparo" sözcüğünden alıntıdır. ) Daha fazla bilgi için kapital maddesine bakınız.
İngilizce semolina "kaba öğütülmüş buğday unu, irmik" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca aynı anlama gelen semola sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen simil sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca semídālis σεμίδαλις z "kepekli un veya arpa unu, irmik, arpa bulamacı, keşkek" sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Aramice/Süryanice samīdā סמידא z "un" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için simit maddesine bakınız.
İtalyanca baldo "1. yiğit, gözüpek, mağrur, 2. İtalya'da geliştirilen bir pirinç cinsi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Eski Yüksek Almanca bald "yiğit, cesur" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen baltho-z sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için bold maddesine bakınız.
İtalyanca zinco "tutya madeni" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Eski Yüksek Almanca zinko "1. zıpkın, diken, çatal dişi, 2. tutya madeni" sözcüğünden alıntıdır.
İtalyanca fare fiasco "'şişe yapmak', bir tiyatro oyununun 'gümlemesi'" deyiminden alıntıdır. İtalyanca deyim İtalyanca fiasco "şişe" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca aynı anlama gelen flaska sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için palaska maddesine bakınız.
İtalyanca aynı anlama gelen merlano sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen merlangus veya merlingus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca merling "deniz yavrusu" sözcüğünden alıntıdır.
İtalyanca slabri "Doğu Akdeniz'e özgü tek yelkenli balıkçı kayığı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: İtalyanca sözcük Fransızca slabre "Kuzey Denizinde ringa balığı avında kullanılan bir tür tek yelkenli tekne" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Holandaca aynı anlama gelen sloep sözcüğü ile eş kökenlidir. Holandaca sözcük Eski Yüksek Almanca slēpper "çekici, trol" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. ) Daha fazla bilgi için şilep maddesine bakınız.
İtalyanca risotto "İtalyan mutfağına özgü katıklı pilav" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca riso "pirinç" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen oriza veya oryza sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen óryza όρυζα z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wrīza- sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için pirinç1 maddesine bakınız.
İngilizce barter "takas, değiş tokuş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca barater veya bareter "pazarlık, yalan dolan, irtikâp" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca baratteria "deniz ticaret hukukunda kaptanın taşıdığı malı zimmetine geçirmesiyle oluşan suç, irtikâp" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Fransızca gala "şenlik, festival" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen gala sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca gale "dans, raks" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *waljan "yuvarlanmak, dansetmek" fiilinden alıntıdır. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wel-3 biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için vals maddesine bakınız.
İtalyanca pacchetto veya Fransızca paquet "kâğıt veya benzeri bir zarfa konularak taşınan nesne" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca pacque "torba, dağar" sözcüğünün küçültme halisidir.
Fransızca basin "bir tür ince pamuklu kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen bombasin veya bombasine sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca bambagine veya bombagine "pamuklu kumaş" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince bambax "pamuk" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen bombúks veya pambáks βομβύξ/παμβάξ z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca bombúks βομβύξ z "koza, ipek böceği kozası" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için pamuk maddesine bakınız.
İtalyanca ceremonia veya Fransızca cérémonie "tören" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince caerimonia "1. Etrüsk rahiplerinin dini törenleri [esk.], 2. her tür dini tören ve gelenek" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Etrüskçe bir sözcükten türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Fransızca volcan "yanardağ" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen volcano sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince Vulcānus "Eski Roma'da ateş ve yanardağlar tanrısı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Etrüskçe bir sözcükten alıntıdır.
İtalyanca azalea "kumlu toprakta yetişen bir çiçek" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen azalea sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Linnaeus, İsv. doğabilimci (1707-1778).) Bu sözcük Eski Yunanca azaléos αζαλέος z "susamış, susuzluktan yanan" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *asd- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *as- "yanmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca agate "bir cins yarı değerli taş, akik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen agata veya agatha sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Yunanca aχátēs αχάτης z "Sicilya'da bu mineralin bolca bulunduğu bir ırmak, a.a." sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca académie "1. bilimsel kuruluş, yüksek okul, 2. özellikle 1635'te kurulan Fransız Akademisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca academia "bilimsel kuruluş, özellikle Marsilio Ficino'nun 1439'da Floransa'da kurduğu Platonik Akademi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca Akademía ακαδεμία z "1. Eski Atina'da bir semt, 2. Eflatun'un (Platon, MÖ 429-347) bu semtte kurduğu felsefe okulunun adı" özel adından türetilmiştir.
İtalyanca Asia sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince Asia sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca Asia ασια z "Akdeniz'in Doğusundaki ülkelerin genel adı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Akatça asū "çıkmak, güneş doğmak" fiili ile eş kökenlidir.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.