Çağatayca Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Çağatayca Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Çağatayca kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Ad sözcük, Ad halinde çukur anlamına gelir. Ad dilinden alınan or kelimesi hendek anlamındadır. Çağatayca sözcük, Ad halinde Hendek, şehir ve kale viranesi anlamına gelir. Çağatayca dilinden alınan or kelimesi yokuş. anlamındadır. Aşağı Almanca sözcük, Bağlaç halinde veya anlamına gelir. Fransızca sözcük, Ad halinde (kimya, elementler) altın anlamına gelir. İngilizce sözcük, Bağlaç halinde veya, ya da anlamına gelir. İngilizce dilinden alınan or kelimesi aksi takdirde, yoksa anlamındadır. İskoçça sözcük, Bağlaç halinde veya anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde (kimya, elementler) altın anlamına gelir.
Çağatayca sözcük, Ad halinde (iki yaşayışlılar) kurbağa, zafda, kurbaka anlamına gelir. Eski Türkçe sözcük, Ad halinde (iki yaşayışlılar) kurbağa anlamına gelir. Romanizasyon sözcük, Romanizasyon halinde ばか sözcüğünün romanizasyonu. anlamına gelir. Romanizasyon dilinden alınan baka kelimesi バカ sözcüğünün romanizasyonu. anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde (boynuzlugiller) inek anlamına gelir.
Türkçe sözcük, Ad halinde Şiirin satırları anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan dize kelimesi mısra anlamındadır. Çağatayca sözcük, Ad halinde Gelin, amme anlamına gelir. Çağatayca dilinden alınan dize kelimesi anasının karındaşı. anlamındadır.
Türkçe sözcük, Çekimli adıl halinde sen sözcüğünün tamlayanı — 2. tekil şahıs sahiplik şekli anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan senin kelimesi IPA: /seˈnin/ anlamındadır. Çağatayca sözcük, Ad halinde harba, mızrak anlamına gelir.
Çağatayca sözcük, Ad halinde revabetde mustahdim olup haber içün mustâmel dir anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde (balıklar, yiyecekler, mutfak eşyaları) balık anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde (balıklar, yiyecekler) balık anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde (balıklar, yiyecekler) balık anlamına gelir.
Türkçe sözcük, Ad halinde yaban hayvanlarının kendilerine yuva edindikleri kovuk anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan in kelimesi (yüzey bilimi) mağara anlamındadır. Çağatayca sözcük, Ad halinde hayvanların, kuvuk, küçük gar ve kuş ve tuyurın mekyan-u yuvası anlamına gelir. Çağatayca dilinden alınan in kelimesi ini anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde in anlamına gelir. Ad dilinden alınan in kelimesi Eski Türkçe in anlamındadır. sözcük, Belirteç halinde içinde anlamına gelir. İngilizce sözcük, İlgeç halinde (vurgulu) IPA: /ɪn/ anlamına gelir. İngilizce dilinden alınan in kelimesi (vurgusuz) IPA: /n̩/ anlamındadır. İngilizce sözcük, Belirteç halinde içeri anlamına gelir. İngilizce dilinden alınan in kelimesi içeride, (bir şeyin) içinde anlamındadır. İngilizce sözcük, Ön ad halinde (teklifsiz konuşma) moda, in anlamına gelir. İngilizce dilinden alınan in kelimesi Pastels and light colors are in this year. anlamındadır. İngilizce sözcük, Eylem halinde (eski) içine almak anlamına gelir. İngilizce dilinden alınan in kelimesi He that ears my land spares my team and gives me leave to in the crop. (Shakespeare) anlamındadır. sözcük, Belirteç halinde içinde anlamına gelir. Rakam sözcük, Rakam halinde bir anlamına gelir. sözcük, Bağlaç halinde ve anlamına gelir.
Çağatayca sözcük, Ad halinde Âdi, kadim, bayağı, bayat, sade, eski, köhnelenmiş, çokdan kalma, şeb-mande anlamına gelir.
Çağatayca sözcük, Ad halinde Yüze, mutehayyir, açık göz anlamına gelir.
Çağatayca sözcük, Ad halinde (denizcilik) sefine, gemi anlamına gelir. Eski Türkçe sözcük, Ad halinde (denizcilik) iki yelkenli gemi anlamına gelir.
Türkçe dilinden alınan kabil kelimesi Ben onu bir göreyim, dedi, kabil mi? - P. Safa anlamındadır. Çağatayca sözcük, Ad halinde muhasara, abluka, leşkeri ortaya almak anlamına gelir.
Çağatayca sözcük, Ad halinde Düşmen, yaği, aduv anlamına gelir. Çağatayca dilinden alınan çau kelimesi ses, seda anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde yapma, etme anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan ika kelimesi Arapça anlamındadır. Çağatayca sözcük, Ad halinde asl, malik, ikam, rabb, tanrı anlamına gelir. Çağatayca sözcük, Ad halinde asl, malik, ikam, rabb, tanrı anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde balık anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde balık anlamına gelir.
Ad sözcük, Ad halinde Inanç anlamına gelir. Çağatayca sözcük, Ad halinde Itikad, itimad anlamına gelir.
Ad sözcük, Ad halinde (aylar) mayıs anlamına gelir. Çağatayca sözcük, Ad halinde (organik bileşikler, yiyecekler, yağlar) yağ anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde (aylar) mayıs anlamına gelir. Ad dilinden alınan may kelimesi Rusça anlamındadır. İngilizce sözcük, Yardımcı eylem halinde olasılık bildirir. -bilir. anlamına gelir. İngilizce dilinden alınan may kelimesi ilk söylenilenin ikinciden daha önemli, iyi vs. olduğunu belirtmek için kullanılır. anlamındadır. İngilizce sözcük, Ad halinde alıç anlamına gelir. İngilizce dilinden alınan may kelimesi alıç çalısının çiçekleri anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde (aylar) mayıs anlamına gelir. Ad dilinden alınan may kelimesi (organik bileşikler, yiyecekler, yağlar) yağ anlamındadır. Kırım Tatarca sözcük, Ad halinde (organik bileşikler, yiyecekler, yağlar) yağ anlamına gelir. Kırım Tatarca dilinden alınan may kelimesi sarı may anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde (primatlar, aile) anne anlamına gelir.
Türkçe dilinden alınan çelik kelimesi Süngülerini, çelikten birer parmak gibi göğe kaldırmışlar. - R. E. Ünaydın anlamındadır. Türkçe dilinden alınan çelik kelimesi Karşı tarafa uzanan bir çelik köprü hayal ediyordu suyun üzerinde. - A. Kulin anlamındadır. Arnavutça sözcük, Ad halinde (metalurji, yapı malzemeleri) çelik anlamına gelir. Çağatayca sözcük, Ad halinde pulad, taban, ahen çevherdar, güraş tutanlara bir amel ve hüneri anlamına gelir. Çağatayca dilinden alınan çelik kelimesi ilişdirmek anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde (metalurji, yapı malzemeleri) çelik anlamına gelir. Ad dilinden alınan çelik kelimesi Çekçe ocel anlamındadır. Kırım Tatarca sözcük, Ad halinde (metalurji, yapı malzemeleri) çelik anlamına gelir.
Ad sözcük, Ad halinde (jeoloji) kil anlamına gelir. Çağatayca sözcük, Ad halinde Efal-i muaveneden olup bâzi fillerin ahirine ilave olunur anlamına gelir. Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde çamur, balçık anlamına gelir. Osmanlıca dilinden alınan gil kelimesi kil anlamındadır.
Çağatayca sözcük, Ad halinde guze anlamına gelir. Çağatayca dilinden alınan mez kelimesi bir meyve anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde orta anlamına gelir. Yahudi İspanyolcası sözcük, Ad halinde ay anlamına gelir.
Türkçe dilinden alınan hav kelimesi Koltuk kadifesinin havı dökülmüş, kimi yeri öylesine kirlenmiş ki muşambaya dönüşmüş. - O. Rifat anlamındadır. Çağatayca sözcük, Ad halinde kav, kurum anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde (doğa bilimi, okyanus bilimi) deniz anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde (doğa bilimi, okyanus bilimi) deniz anlamına gelir. İsveççe sözcük, Ad halinde (doğa bilimi, okyanus bilimi) deniz anlamına gelir. Karaçay Balkarca sözcük, Ad halinde evet anlamına gelir. Norveççe sözcük, Ad halinde (doğa bilimi, okyanus bilimi) deniz anlamına gelir.
Çağatayca sözcük, Ad halinde (kedigiller) aslan, şir, esed, gazanfer, yolbars anlamına gelir. Çağatayca dilinden alınan bars kelimesi sal-i türkanin üçüncü yili dir. anlamındadır. Eski Türkçe sözcük, Ad halinde (kedigiller) pars anlamına gelir. Eski Türkçe dilinden alınan bars kelimesi "Esnegen bars men. Kamuş ara başım. Antag alp men, erdemlig men. Ança bilingler." - Irk Bitig anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ön ad halinde Eskiden sapa semtlerde küçücük dükkânlar görünürdü. - S. F. Abasıyanık anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan sapa kelimesi Dar ve sapa yollardan hızla yürümeye çalışıyorduk. - A. H. Tanpınar anlamındadır. Çağatayca sözcük, Ad halinde kenar yer, sapmak, şehirden haric anlamına gelir.
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.