Çağatay Türkçesi Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Çağatay Türkçesi Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Çağatay Türkçesi kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Türkiye Türkçesinde bacı "kızkardeş, abla" sözcüğünden +? sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe sözcük Çağatay Türkçesinde aynı anlama gelen baca sözcüğü ile eş kökenlidir.
Modern Hintçe ve Urduca begum "kraliçe, prenses, soylu kadın" sözcüğünden alıntıdır. Hintçe sözcük Çağatay Türkçesinde begüm "soylu kadınlara hitap tarzı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Türkçe beg "bey" sözcüğünden +Um sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bey maddesine bakınız.
Rusça stakan "bardak" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük ERus aynı anlama gelen dostakán sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Çağatay Türkçesinde tostakan veya tostağan "sürahi, ibrik" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Çağatay Türkçesinde topçak "topçuk, düğme, kulp" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Çağatayca sözcük Eski Türkçe top sözcüğünden +çAk sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için top1 maddesine bakınız.
Çağatay Türkçesinde saydam "saf, som, bir tür şeffaf mermer" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Çağatay Türkçesinde sayın "iyi, seçkin" sözcüğünden alıntıdır. Çağatayca sözcük Moğolca sayin "iyi" sözcüğünden alıntıdır.
Çağatay Türkçesinde sayla- "seçmek, saymak, hesaba katmak" fiilinden +Av sonekiyle türetilmiştir. Çağatayca fiil Eski Türkçe say- fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için say- maddesine bakınız.
Çağatay Türkçesinde subay "1. yüksüz, ağırlıksız, bekâr, 2. hafif süvari" sözcüğünden alıntıdır. Çağatayca sözcük Moğolca subay "kısır, yavrusuz" sözcüğünden alıntıdır.

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.