Ziy - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ziy Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁadam عدم z "yokluk, yoksunluk" ve Arapça markazī مركزى z "merkeze ait" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için adem, merkez maddelerine bakınız.
Arapça cumādāˀu-al-awwal جماداء الوّل z "İslami ayların beşincisi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için el3, evvel maddelerine bakınız.
Arapça Aḏy kökünden gelen ˀaḏiyyat أذيّة z "incitme, eza verme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için eza maddesine bakınız.
Arapça frḍ kökünden gelen farḍ فرض z "varsayım" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için farz maddesine bakınız.
Arapça ḳḍy kökünden gelen ḳaḍiyyat قضيّة z "yargı, tez, mantıkta önerme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kaza maddesine bakınız.
Arapça mzy kökünden gelen maziyyat مزيّة z "avantaj, üstünlük, erdem" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça rwḍ kökünden gelen riyāḍiyyat رياضيّة z "1. disiplin, özellikle tarikat ve züht disiplini, 2. matematik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça riyāḍat رياضة z "disipline etme, perhiz" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça rāḍa را‎ض z "hayvan veya insan eğitti, yetiştirdi, idman etti, disipline etti" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ravza maddesine bakınız.
Arapça rḍy kökünden gelen tarḍiyat ترضية z "'Allah razı olsun' deme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça riḍāˀ رضاء z "rıza" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için rıza maddesine bakınız.
Arapça ˁzw kökünden gelen taˁziyat تعزية z "başsağlığı dileme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁazāˀ عزاء z "metanet, (ölüm karşısında) ağırbaşlılık" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Arapça cazāˀ جزاء z "ceza" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ceza maddesine bakınız.
Arapça wḍˁ kökünden gelen waḍˁiyyat وضعيّة z "konum, durum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḍaˁa وضع z "koydu" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için vaz2 maddesine bakınız.
Farsça waḍˁ-i yadd وضع يدّ z "el koyma" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Arapça waḍˁ وضع z "koyma" ve Arapça yadd يدّ z "el" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için vaz2, yed maddelerine bakınız.
Arapça ḍwA kökünden gelen ḍiyāˀ ضياء z "ışık, ışın" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍawˀ ضوء z "ışıma, parlama" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça ḍyˁ kökünden gelen ḍayaˁ ضيع z "kaybolma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍāˁa ضاع z "kaybetti, zayi etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça zyd kökünden gelen ziyādat زيادة z "1. artış, çokluk (isim ve zarf), 2. artık, çok (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zāda زاد z "arttı, çoğaldı" fiilinin masdarıdır.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.