Zine - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Zine Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça χzn kökünden gelen χazīnat خزينة z "kıymetli eşya veya para konulan yer, depo, kasa, saklama yeri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaznat خزنة z "saklama, depolama" sözcüğünün sıfat dişil (müennes, feminine) halidir.
Fransızca douzaine "onikilik birim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca douze "oniki" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen duodecim sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince duo "iki" ve Latince decem "on" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için düo, desi+ maddelerine bakınız.
Fransızca cuisine "mutfak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *cocina veya coquina sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cocere veya coquere "yemek pişirmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pekʷ- "pişirmek" biçiminden evrilmiştir.
Arapça baytu'l-māl بيت المال z "'hazine evi', devlet hazinesi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için beyit, el3, mal maddelerine bakınız.
Arapça ve Farsça cināza جنازه z "ölünün içine konulduğu tabut" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ganzā גנזא z "gömü, hazine" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen ganz veya ganzīnak sözcüğünden alıntıdır.
Arapça acnabī أجنبى z "yabancı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cnb1 kökünden gelen acnab أجنب z "(bir şeyin merkezine oranla) kenar, daha dış taraf" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça canb جنب z "yan" sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için canip maddesine bakınız.
Arapça χzn kökünden gelen χaznat خزنة z "kıymetli eşya veya para konulan yer, depo, hazine" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hazine maddesine bakınız.
Arapça χzn kökünden gelen maχzan مخزن z "saklama yeri, depo" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χazn خزن z "depolama" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için hazine maddesine bakınız.
Arapça ṭilsim veya ṭilism طلسم z "büyü, özellikle bir hazineyi koruyan büyü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ṭlsm טלסם z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca télesma τέλεσμα z "icraat, resmi işlem, tören, ayin" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca teléō τελέω z "ifa etmek, icra etmek, resmi bir işin gereğini yapmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir.
Arapça ḏχr kökünden gelen ḏaχīrat ذخيرة z "ambarda saklanan ihtiyaç maddeleri, hazine, erzak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏaχr ذخر z "saklama, yedekleme, depolama" sözcüğünün sıfat dişil (müennes, feminine) halidir.
Farsça puχte پخته z "pişmiş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça puχtan πηκτός z "pişirmek" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen paçaiti, paχ- πηγνυμι, πηκτ- z fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pekʷ- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kuzine maddesine bakınız.
Fransızca gazette "parayla satılan haber bülteni" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Venedikçe gazéta "1. 'kesecik', Venedik devletinde bozuk para birimi, metelik, 2. parayla satılan haber bülteni [xvi]" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Venedikçe gaza "kese, bir para birimi" sözcüğünün dr. Venedikçe sözcük Eski Yunanca gáza γάζα z "hazine" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen ganz sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca budget "gelir ve giderleri gösteren çizelge" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce budget "1. evrak veya para kesesi, özellikle İngiltere Hazine Bakanının yıllık hazine hesabını Parlamentoya sunarken kullandığı çanta [esk.], 2. hükümet bütçesi, gelir-gider çizelgesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca bouget "kese, dağarcık, çıkın" sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Latince bulga "torba, bohça" sözcüğünün küçültme halisidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bhelgh- biçiminden evrilmiştir.
Fransızca phrénologie "kafatası ölçümüyle kişilik analizine dayanan eski bilim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen phrenologie sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Johann Spurzheim (1776-1832), Alman tabip.) Bu sözcük Eski Yunanca phrēn φρήν z "zekâ, akıl" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +loji maddesine bakınız.
Fransızca pepsine "sindirimde rol alan enzim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen pepsin sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1835 Theodor Schwann, Alm. doğa bilimci .) Bu sözcük Eski Yunanca pépsis πέψις z "pişirme, sindirme" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca péptō πέπτω z "yemek pişirmek, sindirmek" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pekʷ- "pişirmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kuzine maddesine bakınız.
Farsça kanz كنز z "hazine" sözcüğünden alıntıdır.
Farsça pōta پوته z "hazne, hazine, kazan, metal eritme kabı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen pōtak sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca benzine "benzol içeren hidrokarbür karışımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen benzin sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1830 Eilhardt Mitscherlich, Alm. kimyacı.) Bu sözcük Almanca benzoe(säure) "benzoik asit" sözcüğünden türetilmiştir. Almanca sözcük Geç Latince labenzoe sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için benzen maddesine bakınız.
Fransızca biscuit "'çifte kavrulmuş', iki kez pişmiş kurabiye" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca bis "iki kez" ve Fransızca cuit "pişmiş" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Fransızca cuire "pişirmek" fiilinden türetilmiştir. ) Fransızca fiil Latince coquere fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için bi+3, kuzine maddelerine bakınız.
Fransızca fiscal "devlet maliyesine ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen fiscalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince fiscus "1. sepet, zembil, 2. kasa, hazine, özellikle emperyal hazine" sözcüğünden türetilmiştir.
İngilizce magazine "1. ambar, depo, 2. dergi, mecmua" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca magasin "ambar, depo, mağaza" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Venedikçe magazín "gemi ambarı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mağaza maddesine bakınız.
Fransızca pinguin sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce penguin "1. Kuzey Denizine özgü nesli tükenmiş bir kuş, auk [esk.], 2. Güney Kutup Denizine özgü büyük bir kuş [xix]" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Galce (Welsh) pen "baş" ve Galce (Welsh) gwyn "beyaz" sözcüklerinin bileşiğidir.
Fransızca chancelier "mabeyinci [esk.], hazine bakanı [esk.], başbakan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince cancellarius sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kançılarya maddesine bakınız.
Fransızca vocabulaire "kelime hazinesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince vocabularium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince vocabulum "kelime, sözcük" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince vox, voc- "ses, söz" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için vokal maddesine bakınız.
İngilizce cake "hamur pastası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *kokjan "pişirmek" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pekʷ- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kuzine maddesine bakınız.
İbranice χazzān חזן z "1. tapınak görevlisi, 2. sinagogda ilahi okumakla görevli kişi, kantor" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük Akatça χazānu "kent yöneticisi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hazine maddesine bakınız.
İngilizce fanzine "bir şarkıcı veya müzik grubu hayranlarının çıkardığı amatör dergi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fan magazine deyiminden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fan2, magazin maddelerine bakınız.
İngilizce kitchenette "küçük mutfak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce kitchen "mutfak" sözcüğünden +ette sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen coquina veya cucīna sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince coquere "pişirmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kuzine maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 28 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.