Zeli - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Zeli Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḏll kökünden gelen ḏalīl ذليل z "düşkün" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için zül maddesine bakınız.
Vaseline "inceltilmiş petrol yağı" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1874 R. A. Chesebrough, Amer. kimyacı.) Bu sözcük Almanca wasser "su" ve Eski Yunanca elaíon ελαίον z "yağ" sözcüklerinin bileşiğidir.
Türkçe bekāret بكارة z "1. gençlik, tazelik, 2. evlenmemiş olma hali" sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Arapça bikr بكر z "ilk doğan evlat, genç kız" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bikir maddesine bakınız.
Fransızca aynı anlama gelen masque sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen maschera sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça sχr kökünden gelen masχarat مسخرة z "şaklabanlık, kepazelik, karnaval" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için maskara maddesine bakınız.
Arapça sχr kökünden gelen masχarat مسخرة z "1. şaklabanlık, kepazelik, karnaval, 2. gülünç, soytarı, kepaze" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saχira سخر z "güldü, alay etti" fiilinin ismi merresidir.
Arapça ṭlˁ kökünden gelen maṭlaˁ مطلع z "güneşin veya yıldızların doğduğu yer, şiirde gazelin ilk mısraı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭalaˁa "doğdu, belirdi" fiilinin ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için talih maddesine bakınız.
Arapça rṣˁ kökünden gelen muraṣṣaˁ مرصّع z "değerli taşlarla bezeli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tarṣīˁ ترصيع z "değerli taşlar veya altınla bezeme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Bu sözcük Arapça raṣaˁ رصع z "dişleri birbirine yapışık veya bitişik olma" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça ṭrw kökünden gelen ṭarāwat طراوة z "tazelik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭarī طرى z "taze, yaş" sözcüğünün masdarıdır. Bu sözcük Farsça aynı anlama gelen tar تر z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ter2 maddesine bakınız.
Fransızca allotropie "kimyada maddenin bir halden diğerine geçmesi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Jöns Jakob Berzelius, İsv. kimyacı (1779-1848).) Fransızca sözcük Eski Yunanca állos άλλος z "başka" ve Eski Yunanca trepō, trop- τρεπω, τροπ- z "dönmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için alegori, tropik maddelerine bakınız.
Fransızca halogène "1. kimyada klor ve benzeri elementler grubu, 2. bu gruptan gazları kullanan lamba" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Jakob Berzelius, İsv. kimyacı (1779-1848).) Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰáls, halo- ἁλς, ἁλο- z "tuz" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sal-d- biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca genēs, genēt- γενης, γενητ- z "doğuran" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için salam, +jen1 maddelerine bakınız.
Yeni Latince lithium "metalik bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1808 Jöns Jakob Berzelius İsv. kimyacı.) Latince sözcük Latince lithia "lityum oksit minerali" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca líthos λίθος z "taş" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lito+ maddesine bakınız.
Fransızca polymère veya Almanca polymer "kimyada bir molekülün zincirleme bileşiminden oluşan makromolekül" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1830 J. Jakob Berzelius, İsv. kimyacı.) Bu sözcük Eski Yunanca polýs πολύς z "çok" ve Eski Yunanca méros μέρος z "pay, kısım" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için poli+ maddesine bakınız.
Fransızca protéine "canlı organizmaların ana yapı maddesini oluşturan amino asit türü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1838 Jöns Jakob Berzelius, İsv. kimyacı.) Fransızca sözcük Eski Yunanca proteîos προτεῖος z "birincil, asli" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca prôtos πρῶτος z "ilk, birinci" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için proto+ maddesine bakınız.
Yeni Latince selenium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1817 Jöns Jakob Berzelius, İsv. kimyacı.) Latince sözcük Eski Yunanca selēnē σεληνη z "ay" sözcüğünden türetilmiştir.
Yeni Latince thorium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1828 Jöns Jakob Berzelius, İsv. kimyacı.) Latince sözcük Thor "İskandinav mitolojisinde bir tanrı" özel adından türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.