Zav - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Zav Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça zwl kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *zawālī زوالي z "zeval görmüş" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için zeval maddesine bakınız.
Arapça zwy kökünden gelen zāwiyat زاوية z "1. köşe, açı, 2. ibadet için çekilinen köşe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zawā زوا z "katladı, kırdı, bir şeyi gizledi" fiilinin fail dişil (müennes, feminine) halidir.
Arapça aşḳiyāˀ أشقياء z "bedbahtlar, garipler, zavallılar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şḳw kökünden gelen şāḳī شاقي z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için şaki maddesine bakınız.
Arapça zwy kökünden gelen inziwāˀ إنزواء z "bir köşeye çekilme, yalnızlaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zāwiyat زاوية z "köşe" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için zaviye maddesine bakınız.
Arapça zwy kökünden gelen munzawī منزوي z "köşeye çekilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça inziwāˀ إنزواء z "köşeye çekilme" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) failidir. Daha fazla bilgi için zaviye maddesine bakınız.
Farsça bāzū بازو z "üst kol, kolun omuzla dirsek arasında kalan bölümü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen bāzūg sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen bāzav-, bāzu- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe bāhu "kol" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhāghu-s "kol" biçiminden evrilmiştir.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) zūr veya zōr زور z "güç, kuvvet, zahmet, sıkıntı, sancı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen zāvar- sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Sanskritçe śūra शूर z "güçlü, kuvvetli, yiğit" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Ermenice pozavak բոզաvագ z "fahişe çalıştıran, pezevenk" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Ermenice sözcük Ermenice poz բոզ z "fahişe" ve Ermenice avak աvագ z "bey, sahip, baş" sözcüklerinin bileşiğidir.
Fransızca savane "tropik bölgelere özgü ağaçsız çayır" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen sabana sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1526 Gonzalo Fernández de Oviedo, İsp. tarihçi.) Bu sözcük G. Amerika dillerinden Taino dilinde zavana sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce handicap "1. çeşitli atlara şanslarını eşitlemek için farklı ağırlıklar yüklendiği at yarışı türü, 2. oyunda rakibe tanınan avantaj, 3. dezavantaj" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce hand i' cap "'el şapkada', eski bir oyun" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce hand "el" ve İngilizce cap "külah, şapka" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kep maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 10 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.