Zala - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Zala Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Türkiye Türkçesinde koza veya kozak "pamuk kozası, çam kozalağı" sözcüğünden +AlAk sonekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Farsça ġōze غوزه z "pamuk kozası" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için koza maddesine bakınız.
Arapça aˁrāḍ أعراض z "semptomlar, arızalar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁrḍ kökünden gelen ˁaraḍ عرض z "1. karşısına çıkma, belirme, 2. tıpta semptom, felsefede accidens" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için arz1 maddesine bakınız.
Arapça ˁawāriḍ "arızalar, sakatlıklar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁrḍ kökünden gelen ˁāriḍat "arız olan şey, sakatlık" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için arıza maddesine bakınız.
Arapça ˁzl kökünden gelen ˁazl عزل z "ayırma, uzaklaştırma, görevden alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁazala عزل z "ayırdı, uzaklaştırdı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ġzl kökünden gelen ġazal غزل z "flört etme, aşk sözleri, aşk şiiri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġazala غزل z "yün eğirdi" fiilinin masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Arapça zwl kökünden gelen izālat إزالة z "giderme, yoketme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zawāl زوال z "gitme, eksilme, yokolma, tükenme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için zeval maddesine bakınız.
Arapça ˁzl kökünden gelen muˁtazilat معتزلة z "sünni öğretiden ayrılmış olanlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça muˁtazil معتزل z "ayrılmış, uzaklaşmış" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça ˁazala عزل z fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için azil maddesine bakınız.
Arapça nzl kökünden gelen nuzlat نزلة z "dört unsurdan birinin azalmasından doğan herhangi hastalık, inme, keyifsizlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nazala نزل z "indi" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için nüzul maddesine bakınız.
Arapça nzl kökünden gelen nuzūl نزول z "1. inme, iniş, 2. felç, nezle" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nazala نزل z "indi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ve Farsça sarv سرو z "kozalaklı bir ağaç, cypressus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen şarwīn veya şarwaynā veya şurbinnā שרוין z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen şurmēnu veya şur'īnu sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça zwl kökünden gelen zāˀil زائل z "eksik, gidik, giderilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zāla "düştü, indi, eksildi" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için zeval maddesine bakınız.
Arapça zlzl kökünden gelen zalzalat زلزلة z "yer sarsıntısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zalzala زلزل z "sarsıldı" fiilinin murabba (dörtlü) masdarıdır.
Arapça zwl kökünden gelen zawāl زوال z "1. düşme, gitme, eksilme, inişe geçme, duraksama, tükenme, 2. güneşin inişe geçme dönemi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zāla زال z "zail oldu, düştü, gitti, eksildi" fiilinin masdarıdır.
Fransızca rayon "1. arı peteğinin bir hücresi, 2. çok departmanlı mağazalarda her bir bölüme verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca ree "petek hücresi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence bir sözcükten alıntıdır.
Fransızca cône "geometride bir şekil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen conus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kōnos κώνος z "1. çam kozalağı, 2. bir ucu sivri nesne, koni" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca conifère veya İngilizce conifer "kozalaklı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince conus "kozalak, koni" ve Latince ferre "taşımak, getirmek, ürün vermek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için koni, fertilite maddelerine bakınız.
İtalyanca girante "1. döndüren, çeviren, 2. senedin arkasını imzalayan kişi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca girare "döndürmek, çevirmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ciro maddesine bakınız.
Yeni Yunanca kukunariá κουκουναριά z "her çeşit kozalaklı ağaç, çam" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca kukunára κουκουνάρα z "kozalak" sözcüğünden türetilmiştir.
Yeni Yunanca koukounára κουκουνάρα z "kozalak" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için köknar maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 20 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.