Yorumlama - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yorumlama Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça drs kökünden gelen dars درس z "bir metni (özellikle Kur'anı) cümle cümle yorumlayarak öğretme, ders verme, vaaz verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice drāş דרש z "yorum, Tevrat'ı cümle cümle yorumlayarak öğretme yöntemi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #drş דרש z "yorumlama, tefsir etme" kökünden türetilmiştir.
Arapça fsr kökünden gelen mufassir مفسّر z "tefsir eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tafsīr تفسير z "yorumlama" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) failidir. Daha fazla bilgi için tefsir maddesine bakınız.
Arapça şrḥ kökünden gelen şarḥ شرح z "1. açma, yarıp içini çıkarma, 2. (bir metni) açıklama, yorumlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraḥa شرح z "açtı, açıkladı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ˁbr kökünden gelen taˁbīr تعبير z "1. yorumlama, özellikle rüya yorumlama, 2. bir söz veya ibareyi dile getirme, deyim, deyiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁabara "karşıya geçti" fiilinin tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için ibret maddesine bakınız.
Arapça fsr kökünden gelen tafsīr تفسير z "yorumlama, özellikle Kuran'ı yorumlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice pşār פשר z "yorum, rüya tabiri" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #pşr פשר z "1. çözme, 2. rüya tabir etme, yorumlama" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fetret maddesine bakınız.
Arapça Awl kökünden gelen taˀwīl تأويل z "(sözü veya anlamı) döndürme, çevirme, yorumlama" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için alet maddesine bakınız.
İngilizce barcode "çubuklardan oluşan kodlama sistemi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce bar "çubuk" ve İngilizce code "1. yasa derlemesi, 2. sinyal yorumlama sistemi, bir sisteme göre yorumlanan her türlü sinyal" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen code sözcüğünden alıntıdır. ) Daha fazla bilgi için bar1, kod maddelerine bakınız.
Fransızca interprétation "yorumlama, yorum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince interpretatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince interpretari "aracılık etme" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince interpres "aracı, tercüman, arabulucu" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *plere, ples- "satmak" fiilinden inter+ önekiyle türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 8 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.