Yetik - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yetik Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca magnétique "mıknatıssal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen magnētikós μαγνητικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca magnētēs μαγνητης z "mıknatıs" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mıknatıs maddesine bakınız.
Fransızca antenne "1. böcek duyargası, 2. elektromanyetik alıcı ve verici anteni" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince antenna "böcek duyargası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince antenna veya antemna "yelken direği" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Fransızca ve İngilizce cycle "1. çember, döngü, tekerlek, 2. elektromanyetik dalga birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince cyclus "çember, döngü, tekerlek" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kýklos κύκλος z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kʷekʷlo-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷel-1 "dönmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için çark maddesine bakınız.
Fransızca fréquence "1. tekrarlanma sıklığı, 2. elektromanyetik dalga sıklığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince frequentia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince frequens, t- "sık, sıkışık, kalabalık" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhrekʷ- "tıkmak, sıkmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fars maddesine bakınız.
Fransızca magnéto sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce magneto sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce magnetoelectric machine "'elektrikli mıknatıs makinesi'" deyiminden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için manyetik maddesine bakınız.
Fransızca moduler "1. müzikte ses perdesini değiştirmek, 2. bir elektromanyetik sinyali dalgalandırmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince modulari fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince modulus "müzikte ölçü" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için modül maddesine bakınız.
İngilizce tape "1. şerit, bant, 2. manyetik ses kayıt şeridi" sözcüğünden alıntıdır.
Bu arama sonucu toplam 7 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.